Visma Blogg Sverige

Förvaltningsorganisation

När man valt systemstöd för elektronisk handel och startat upp med några anslutna leverantörer och registrerat användare är processen igång.

Redan då måste man ha funderat på drift- och förvaltningsorganisation.
Har man varit förutseende och valt en On Demand-lösning ”slipper” man It-driften och alla tillhörande uppgifter såsom uppdatering av programvara och backup-tagning.

 Men frågor från användarna dyker upp och fakturor ”fastnar”, dvs. dem som inte motsvarar lagd elektronisk order fullt ut.
Så se till att ha format en organisation för dessa uppgifter. Det behöver inte vara någon större personalinsats, men användare förväntar sig hjälp med snabba svar.

Uppgifterna för denna personalgrupp bör listas och tidsättas, så man kan få ett grepp om kostnaden, då man vill värdera vinstvolymen för införd elektronisk handel. Men det är alltid större potential vad gäller effektivare inköp och fakturahantering än de sammanlagda driftskostnaderna.

Thommy

0