Fortsatt neråt för nyföretagandet i tuff jämförelse

Nyföretagandet fortsätter att minska och i september minskade antalet nyregistreringar med 9,3 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Det visar statistik som vi har sammanställt från Bolagsverket.

Under september månad i år registrerades 4 537 nya företag jämfört med 5 003 i september förra året. Därmed har nyföretagandet minskat samtliga månader utom en i år. Juli månad är enda undantaget hittills när 2012 jämförs med rekordåret 2011. Under årets tre första kvartal minskade registreringarna i de fyra vanligaste företagsformerna – aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag – med 11,7 procent. Perioden januari-september 2012 tillkom 52 839 nya företag, vilket ska jämföras med 46 665 motsvarande månader i år.

Det är naturligtvis inte bra att nyföretagandet minskar, men vi ska inte glömma att jämförelsen görs med det bästa året någonsin. Under de första tre kvartalen i år har det faktiskt registrerats något fler företag än motsvarande period 2010 (46 348) och betydligt fler än 2009 (39 743). När det här året är slut bör vi därför kunna räkna med närmare 60 000 nya företag, vilket är bra i rådande konjunktur.

Tre positiva län
I september avvek bara tre län genom att notera positiva månadssiffror. Det var Örebro län med plus 13,9 procent (samma som förra månaden), Kalmar län med plus 5,4 procent och Jönköpings län med plus 1,8 procent.

0