Fördelar med On Demand

Hej,

Proceedos lösningar är enkla och dynamiska att använda, och det är glädjande att fler och fler ser nyttan av våra On Demand lösningar inom e-handel och elektronisk fakturahantering.

Alla Visma Proceedos lösningar är nämligen On Demand. On Demand betyder att programvaran används över Internet och att vi tar det fulla ansvaret för drift, underhåll och uppdateringar. Våra kunder ansluter sig enkelt – och får direkt ta del av expertkunskap om leverantörsanslutningar, integrationer och hur andra lyckats med sina utrullningar. Ett modernt sätt att använda IT helt enkelt.

En annan aspekt att beakta är hur lång tid det tar att implementera en tjänst. Implementering av traditionell software tar i genomsnitt 3-5 gånger så lång tid som Proceedos On Demand lösningar. Det är knappast någon överdrift att hävda att Visma Proceedos lösningar sparar både tid och pengar.

Hälsningar Emelie

0