Tillbaka till huvudmeny

Förbättrad vård med korrekt journalföring

Inom vård och omsorg är journalföringen central för att följa dokumentationsskyldigheten. En felaktig journalföring kan få allvarliga konsekvenser. Vi går igenom fördelarna med en korrekt journalföring!

Dokumentation inom vård och omsorg är ytterst nödvändigt för att personalen ska kunna ge rätt vård. Därför har vårdpersonal dokumentationsplikt, vilket innebär att personalen ska föra journal. Journalföring är i första hand ett arbetsredskap för hälso- och sjukvårds- och omsorgspersonal som ska bidra till en god och säker vård av patienten eller brukaren. En systematisk överblick av hälsan och vilka åtgärder som vidtagits bidrar också till en höjd vårdkvalitet. Det är visserligen olika regler för journalföring inom vården respektive omsorgen men principer, utgångspunkter och syfte är i grunden desamma.

Vad ska journalen innehålla?

De viktigaste delarna i en journal är:

●   observationer

●   bedömningar

●   beslut

●   genomförda åtgärderUppgifterna som registreras om en patient eller brukare kommer att ingå i deras journal och felaktig journalföring kan få allvarliga konsekvenser. Här har kommunen ett ansvar att organisera journalföringen genom att utbilda, ge riktlinjer och instruktioner. Ett kompetensstöd inom vård och omsorg kan vara ett bra hjälpmedel för att se till att både erfaren och nyanställd personal har rätt kunskap.

Journalföring kan användas för att förbättra verksamheten

Journalen har även andra syften, där den agerar informationskälla för:

●   patienten/brukare

●   uppföljning och utveckling av verksamheten

●   tillsyn och rättsliga krav

●   uppgiftsskyldighet enligt lag

●   forskning

Korrekt journalföring underlättar kommunikation mellan berörd personal, vilket har stor betydelse när exempelvis flera vårdgivare är involverade vid olika tidpunkter av en behandling. Journalföringen säkerställer därmed ett effektivt informationsflöde mellan olika parter.

I efterhand ska journalen påvisa vad som faktiskt har hänt, vilket är centralt vid uppföljning och utveckling av verksamheten samt vid tillsyn av rättsliga krav vid klagomål.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.