Tillbaka till huvudmeny

Förändringsledning med Pär Lager: Ta beslut och planera framåt

I en tid som präglas av coronapandemin är förändringledning ett faktum i alla organisationer. Att kunna anpassa sig efter situationen och samtidigt se möjligheter i förändringen blir nyckeln till framgång. Till vardags arbetar Pär som senior rådgivare och författare.

Forskning visar att det går bättre för ledare som lägger tid på att förbereda sig inför olika framtida scenarier. Hur gör man? Vi pratade med förändringsexperten Pär Lager.

I en tid som präglas av coronapandemin är förändringledning ett faktum i alla organisationer. Att kunna anpassa sig efter situationen och samtidigt se möjligheter i förändringen blir nyckeln till framgång.

– Å ena sidan är det mindre utmanande att förändras i kris, för att hela omvärlden ändras. Samtidigt är det också som svårast eftersom ingenting är tryggt, förklarar Pär.

Han fortsätter med att referera till Churchills kända ord: “Never waste a good crisis”, och menar att nu är det tillfälle att genomföra de förändringar som skulle gjorts redan innan krisen. 

”Fatta de beslut som krävs och fatta många beslut om det behövs. Ni kan ändra besluten efterhand. Men glöm inte bort att tänka på vad som händer sen, när allting är över.”

Acceptera nuläget och planera framåt

– Fatta de beslut som krävs och fatta många beslut om det behövs. Ni kan ändra besluten efterhand. Men glöm inte bort att tänka på vad som händer sen, när allting är över. Det är viktigt att ledare har båda perspektiven med sig. Värdera både nuläget och framtiden lika mycket – för de är lika viktiga, betonar Pär.

The Stockdale Paradox

Idén utgår från The Stockdale Paradox som myntades av Jim Collins, inspirerad av admiralen Jim Stockdale som överlevt tortyr under Vietnam-kriget.

Stockdale-paradoxen betyder istället att man:
1. Accepterar den brutala verkligheten.
2. Tänker framåt.

Stockdale menade att det som gjorde att han överlevde vad att han aldrig tappade fokus på vad han skulle göra när han blev fri. Många av fångarna försökte att tänka positivt och hoppades hela tiden på att de snart skulle bli fria. När förhoppningen aldrig infriades bröts de sakta ned. 

Arbeta med scenarioanalys

För att praktiskt använda Stockdale-paradoxen kan ledare arbeta med scenarioanalys. Pär beskriver en situation där han jobbade som rådgivare i ett bolag.

De satte upp två olika grupper för att förbereda olika scenarier som de sedan presenterade för ledningen. Grupp A hanterade bara risker, medan grupp B såg alla möjligheter.

– I den bästa av världar har man redan detta förberett inför en kris. Alla borde göra en scenarioanalys så att man både är beredd på att “världen går bra” och att “världen går dåligt” och därefter planerar konkreta aktiviteter utifrån det.

Pär översätter sitt exempel till coronakrisen, och utvecklar:

  • grupp A förbereder allt som handlar om riskerna med nuläget
  • grupp B ser möjligheterna i samband med corona.

”Vi behöver nu kompetensutveckla de som har tid. Man har inte råd att missa det.”

Kompetensutveckla för att lära oss av krisen

Pär berättar att vi står inför läranderevolutionen, där kompetensutveckling krävs för att lyckas. Vad är då det största hindret för att vi inte kompetensutvecklar oss mer? När Pär ställer frågan till organisationer svarar de med ett enda ord: Tid.

Han förklarar att man nu, om någonsin, skulle kunna iscensätta den största kompetensutvecklingen på ett resurssnålt och innovativt sätt – så att vi går starkare ut än någonsin efter corona.

– Vi behöver nu kompetensutveckla de som har tid. Man har inte råd att missa det. Världen blir allt mer komplex och vi måste förstå alltmer komplex kunskap. När Covid-20 kommer måste vi har lärt oss av Covid-19 för att vara mer beredda. “Vad har vi då lärt oss av detta för att hantera det?” 

Pärs tre tips för framgångsrik förändringsledning under krisen

  1. Våga fatta beslut snabbt.
  2. Ta hand om personalen – även i samband med tuffa beslut.
  3. Kommunicera tydlig fakta i flera kanaler parallellt för att minska oro och ryktesspridning. Se till att det alltid finns plats för dialog.

Slutligen Pärs bästa tips för att upprätthålla arbetsglädjen:

– Motionera för att minska fysisk och psykisk ohälsa. De som kan bör motionera mer än vanligt om man har en flexibel arbetssituation som gör det möjligt. 

Om Pär Lager

Pär har en bred erfarenhet av omvärldsanalys, kommunikation och ledarskap i en rad olika typer av bolag sedan 1999. Idag arbetar han som senior rådgivare och författare, men har även flera varierande styrelseuppdrag.

Född i Stockholm, men växte upp i Hjo. Sedan 1991 är han tillbaka i storstan. Familjen har hästen som gemensamt familjeprojekt och träning är en viktig del av Pärs fritid. Tidigare cyklade Pär på heltid och var då med i svenska cykellandslaget. Idag är han instruktör i karate och håller fortsatt igång med olika former av konditionsidrotter.

Relaterade artiklar

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.