Tillbaka till huvudmeny

Följer era sommarvikarier lagen?

Börjar det bli dags att anställa sommarvikarier inför semestern? Som arbetsgivare har ni ett ansvar att all personal har rätt utbildning och kompetens för att säkerställa säkerheten hos brukarna.

Med många sommarvikarier som ska anställas behöver ni vara säkra på att de har rätt utbildning och att de får en bra introduktion för att utföra sitt arbete korrekt.

Ansvar att utbilda sommarvikarier

Visste du att det är chefens ansvar att se till att all personal har den kompetens och utbildning som krävs för de uppgifter som arbetet innebär? 

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att varje enskild person får de stöd och den hjälp som de behöver, vilket bland annat innefattar att personalen som möter dem ska ha rätt utbildning och kompetens. Detta innefattar även sommarvikarier och visstidsanställda.

För en brukare ska det inte märkas om det är sommar eller en vanlig vardag, de ska alltid känna sig trygga och vårdas av personal  med rätt kompetens.

Lagstiftning som grund i utbildningen

Det är även chefens ansvar att anställa tillräckligt många vikarier med lämplig erfarenhet och utifrån det sätta upp ett sommarschema som ser till att alla brukare får den vård som behövs även under semestertider. 

På grund av detta är grundläggande utbildning för alla sommarvikarier en förutsättning för trygga boenden och dess personal. 

Chefen ska också se till att medarbetarna alltid har nödvändig kunskap och förståelse för gällande lagstiftning. Exempelvis räcker det inte att en vikarie får information om att hen har tystnadsplikt och skriver på ett sekretessavtal. Chefen ska också tillhandahålla vikaren med information så att hen förstår innehållet i tystnadsplikten och hur långt den sträcker sig.

Om det är aktuellt med journalföring i vikariens uppgifter ska hen även få utbildning i detta, med konkreta riktlinjer om vad som ska skrivas i journalen.

Gäller socialtjänstlagen även för sommarvikarier?

Socialtjänstlagen berör bland annat kommunens ansvar, särskilda bestämmelser för olika grupper, behandling av uppgifter, tystnadsplikt och anmälan om missförhållanden. Detta gäller även för mindre kvalificerade sommarvikarier.

Socialtjänstlagen säger att  anställda inom vård och omsorg är bundna oavsett befattningsstorlek, anställningsvillkor och utbildning.

En mindre kvalificerad sommarvikarie är alltså bunden av arbetsuppgifterna i socialtjänstllagen, vilket innebär att de har ett självständigt ansvar att ge hjälp på ett tryggt och korrekt sätt. Vid tilldelning av uppgifter de inte har kompetens i att utföra, har de en skyldighet att tacka nej.

Kom ihåg anställningsavtalet! 

Varje arbetsgivare har ansvar för att all personal i kommunen har ett anställningsavtal, oavsett om det gäller tillsvidareanställning, ett vikariat, en korttids- eller långtidsanställning. Detta föreskrivs i lagen om anställningsskydd (LAS). Sommarvikarier ska därför ha ett anställningsavtal oavsett anställningsförhållandets längd.

Enkel och säker upplärning för sommarvikarier

Genom att sommarvikarier får kompetens genom Kompetensguiden kan du som ledare på ett enkelt sätt kvalitetssäkra att personalen innehar nödvändig kunskap för att leva upp till lagar och regler. I Kompetensguiden finns bland annat e-learningkurser i journalföring, tystnadsplikt, avvikelsehantering, ansvar för distribution av läkemedel, samt självbestämmanderätt. 

Detta kan även användas för att fräscha upp kunskaper hos befintlig personal eller för att informera om lagförändringar på ett säkert sätt. Personalen får ett kursintyg efter genomförd utbildning och du som arbetsgivare får personalens kunskap dokumenterad. Trygg och utbildad personal ger i sin tur trygga och nöjda brukare.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.