Flexpension, löneökning och lägstalöner – viktigt i avtalsrörelsen 2016

Nästan 500 av den svenska arbetsmarknadens 685 kollektivavtal löper ut under år 2016. Det innebär att praktiskt taget alla anställda med kollektivavtal berörs av förhandlingarna under avtalsrörelsen 2016. Hur påverkar det oss som systemleverantörer och hur påverkar det våra kunder?

Visma Enterprise alla publika och privata kunder representerar ca 450 kollektivavtal och vi följer hela avtalsrörelsen med stort intresse. Det är skönt att veta att Industrifacken är överens med Teknikföretagen, det brukar skapa trygghet för avtalsrörelsen.

Deltidspension som Industrin blev överens om kallas hos andra branscher för Flexpension. Varken Unionen, Sveriges Ingenjörer eller SEKO är överens med Almega om Flexpensionen, de står så långt från varandra i den frågan att det är en starkt bidragande orsak till de strejkvarsel som förbunden har lagt.

Hur fungerar då Deltidspension och Flexpension? I de flesta fall handlar det dels om att ge arbetstagarna möjlighet att gå ned till deltid från en viss ålder (60 är det vanligaste) och att arbetsgivaren lägger motsvarande X procent av lönen på den vanliga pensionslösningen

Avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, löper ut 30 april och förhandlingarna är igång. För Kommunals medlemmar är löneökningar till alla anställda och en extra lönesatsning för undersköterskor viktiga frågor tillsammans med anställningstrygghet.

Oavsett hur och när avtalen sluts så finns vi och våra system redo för att hantera lönerevisioner och de ofta efterföljande retroutbetalningarna. Vi följer med intresse hur detaljerna i avtalen växer fram och känner oss trygga i att kunna fortsätta leverera bra och effektiva lösningar även för 2016 års avtal.

Var kan jag läsa mer om Avtalsrörelsen 2016?
Alla arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har självklart sina egna sajter och bloggar där just deras avtalsrörelse står i fokus. Nedan hittar ni länkar till mer generell information om avtalsrörelsen:

Riksbankens fördjupning kring avtalsrörelsen
Arbetsmarknadsnytt (Svenskt Näringslivs portal)
Sveriges Kommuner och Landsting

0