Visma Blogg Sverige

Fler unga företagare när de äldre tvekar

Nyföretagandet fortsätter att öka bland ungdomar. I åldersgruppen upp till 25 år startades enskilda firmor av 10,4 procent fler första halvåret 2012 än samma period året innan. Artistisk verksamhet har passerat hårvård och dataprogrammering som populäraste bransch. Fyra av tio nya firmor startades av unga människor, visar en färsk sammanställning från Visma.

Under första halvåret i år registrerades 3 765 firmor av personer i åldrarna 18-25 år. Förra året var antalet nya enskilda näringsidkare i den åldersgruppen 3 411, vilket ger en ökning med 10,4 procent.

Som jämförelse minskade nyregistreringarna av enskilda firmor, där grundarna är äldre än 25 år, med 25,9 procent under första halvåret 2012.

Flera nya branscher

Det unga företagandet fortsätter också att sprida sig till fler branscher. De tre populäraste branscherna var liksom året innan dataprogrammering, hårvård och artistisk verksamhet, men i år i annan ordning.

Branschtopplistan första halvåret 2012

1. Artistisk verksamhet (246 nya företag) (på plats 3 i fjol)

2. Dataprogrammering (186) (1)

2. Hårvård (186) (2)

4. Skönhetsvård (140) (5)

5. Litterärt och konstnärligt skapande (128) (8)

6. Restaurangverksamhet (113) (4)

7. Konsultverksamhet avseende företags organisation (109) (10)

8. Internethandel (106) (7)

9. Övriga konsumenttjänster (98) (9)

10. Kroppsvård (96) (6)

Antalet branscher har ökat från 297 till 307 jämfört med i fjol. Bland de nya branscherna i år finns tillverkning av musikinstrument, framställning av öl och museiverksamhet.

Ungas företagsform

De unga nyföretagarna svarade första halvåret för 40,0 procent av alla nya enskilda firmor. Motsvarande period förra året var andelen 30,9 procent. Trenden är ny för de senaste åren.

Medan de yngre i första hand väljer att bli enskilda näringsidkare föredrar de något äldre nystartarna numera aktiebolag som företagsform. Bakgrunden är framför allt två viktiga regelförändringar från 2010 – sänkt gräns för aktiekapital och slopad revisionsplikt för mindre bolag.

Trots regeländringarna är startkostnaderna för ett aktiebolag betydligt större än för en enskild firma. Att registrera en enskild firma hos Bolagsverket kostar 900 kronor om det görs via internet. Ett aktiebolag kostar 1 900 kronor och måste dessutom förses med ett aktiekapital på 50 000 kronor.

Det är viktigt att göra politikerna uppmärksamma på det här fenomenet så att inte ungdomar av ekonomiska skäl hänvisas till den något mer riskutsatta enskilda företagsformen.

Branschtopplistan för unga nyföretagare bygger på statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket och kreditupplysningsföretaget UC. Branschtopplistor för samtliga län första halvåret 2012 jämförda med i fjol finns i denna rapport för nedladdning (pdf)

0