eProcurement viktigt för offentliga finanser

”Visma Proceedo har en lång tradition av att medverka i forskningsprojekt kring olika aspekter av elektronisk handel. Nyss träffade vi två forskare från Luleå Tekniska Universitet som studerar utvecklingen av eProcurement bland svenska kommuner. Efter att läst deras ”paper” kan man konstatera det man redan misstänkte; att Sverige med sin relativt stora offentliga ekonomi (45% av BNP inom EU…) har mycket att spara på att effektivisera inköpsprocesserna eftersom ca 15% av BNP är relaterat till offentligt inköp (enligt ”The evolution of eProcurement within Swedish Municipalities from 2001-2008”)……..15% av 3000 miljarder svenska kronor (BNP 2007).  De kommuner som redan använder system för eProcurement har visat att det går. Inte undra på att staten och EU visar sitt intresse……”

 

Hälsningar Emelie

0