eProcurement i kommuner 2001-2008

Studien från Luleå Tekniska Universitet (”The evolution of eProcurement within Swedish Municipalities from 2001-2008”) visar att de stora flertalet av de 40 intervjuade kommunerna ser mycket positivt på elektroniska inköp, man erfar att inköpsprocessen blir mer strukturerad, mer automatisk, effektivare och lättare. Som en effekt blir styrningen av inköpen centraliserat i högre utsträckning med färre men mer kunnig personal involverad…. något att tänka på inför kommande rekryteringar inom kommunerna.  

 

Hälsningar Emelie

0