Tillbaka till huvudmeny

“Enkelt att starta upp, kändes proffsigt från första kontakt till praktiskt arbete i verktygen.”

Höganäs kommun använde tidigare ett verktyg som de inte var så nöjda med och kränkningar hanterades i pappersform. Nu har de ett system som fungerar och sparar tid i det dagliga arbetet.

Maria Gustavsson arbetar som elevhälsochef på Utbildningsförvaltningen i Höganäs kommun. För att hantera tillbud på skolor i kommunen använde de tidigare ett verktyg som de inte var så nöjda med och kränkningar hanterades i pappersform. Maria berättar att de var missnöjda, de behövde förenkla hanteringen och saknade ett enkelt verktyg som gav alla enheter en tydlig överblick.

”Draftit blev ett självklart val för att verktygen matchade vår kravspecifikation samtidigt som de är väldigt prisvärda och enkla att komma igång att arbeta med.”

Tidigare arbetade hon i en annan svensk kommun som köpte in Kränkande behandling Incident, ett verktyg från Draftit för att hantera kränkande behandling på skolan. Hon minns att det gick snabbt och smärtfritt att komma igång.

Även Marias kollega hade positiv erfarenhet av att arbeta med Kränkande behandling Incident på en tidigare arbetsplats. När rektorer och huvudmän efterfrågade ett tydligt och överskådligt verktyg kom därför Draftit på tal. De fick en visning av Kränkande behandling Incident och introducerades då även för Skolmiljö Incident.

”Efter att vi accepterat offerten fick vi en kontaktperson på Draftit som hjälpte oss med uppstartsarbetet. Eftersom vi inte kan åka ut till våra enheter och lära ut hur verktygen fungerar på grund av covid-19, så hjälpte även Draftit oss med att ta fram filmer som vi kan skicka ut till berörda. Det är vi väldigt tacksamma för.”

Målet är att Maria och hennes kollegor ska vara igång och arbeta i Kränkande behandling Incident och Skolmiljö Incident när höstterminen startar och hon berättar att alla har höga förväntningar och ser fram emot att komma igång. Maria uppskattar särskilt att Kränkande behandling Incident och Skolmiljö Incident är uppbyggda på ett liknande sätt och att de har samma enkla användargränssnitt.

”Verktygen är väldigt grafiskt tilltalande, fina färger och enkla processer. Jag slipper lära om när jag köper in fler verktyg.”

Skolmiljö Incident är ett digitalt verktyg som hjälper er att kontinuerligt förbättra elevernas skolmiljö. Verktyget är pedagogiskt utformat så att er skolpersonal enkelt kan göra en anmälan när de har observerat en risk, när det har inträffat ett tillbud eller skett en olycka.

Kränkande Behandling Incident underlättar både administrationen och redovisningen av hur din skola hanterar kränkande behandlingar. Personalen gör anmälan via en direktlänk, varpå rektor och huvudman blir informerade om att ärendet har inkommit och utredningen kan påbörjas.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.