Ekonomin förbättras – men fortfarande en lång väg att gå

Medans världsekonomin börjar stabiliseras, är man fortfarande inte på säker grund. Företag och organisationer fokuserar på att finna vägar att spara pengar på, och flera olika sätt används för att förbättra den interna ekonomin.

Vi på Visma Proceedo menar att något av det enklaste och mest kostnadsbesparande man kan göra ligger att se över själva driften av olika IT-lösningar. Visma Proceedos effektiviserande On Demandlösningar inom e-handel och elektronisk fakturahantering gör inte bara att man sparar pengar inom dessa områden, men det bidrar också till att företag och organisationer kan fokusera mer på sin kärnverksamhet. Kärnverksamheten är ju trots allt den intäktsbringande delen av förtaget, och bör därför vara i fokus.

Med Visma Proceedos användarvänliga On Demandlösningar kan kostnader reduceras och administrativa processer effektiviseras.

Hälsningar Rickard

0