Visma Blogg Sverige

Effektiv hantering av inköp och fakturahantering

Med ökande arbetslöshet och låg investeringsvilja verkar det kvitta var eller vad du jobbar med. Det begärs att du skall ”göra mer med mindre”. För att överleva i dagens sviktande marknadssituation krävs av oss alla att vi sänker kostnader, är mer effektiva och reducerar arbets- och resursintensiva processer.

När vi står inför att införa dessa förändringar blir ofta inköpsprocessen förbisedd. Detta trots att här finns en hög potential att uppnå stora förbättringar. I dom flesta verksamheter är inköp och fakturahantering en manuell process som:

·         minskar produktiviteten för personal och inköpsorganisation

·         leder till bristande övergripande ekonomisk uppföljning och oförutsedda utgifter

·         resulterar i onödigt höga inköpskostnader

Ett  system för hela processen behov till betalning är nyckeln till framgång för att uppnå effektiv hantering av inköp och leverantörsfakturor. En Internetbaserad lösning (OnDemand, SaaS)  ger också fördelen av en snabb ”return-on-investment” (ROI) då ingen direktinvestering behöver göras i hård- eller mjukvara.

Hälsningar Rickard

0