E-handel och finansoron

I den lågkonjunktur vi befinner oss i och den finansoro som råder, gör att det gäller att se över våra inköp. Vad är då bättre än att ha tillgång till ett effektivt stöd för elektronisk handel!

Tecknade ramavtal synliggörs och bästa pris kan ses direkt vid den egna datorn. Detta förenklar för oss att hålla budgetramar och få ut mesta möjliga av tilldelade resurser för inköp. Attest i framkant ger även ledningen kontroll över alla inköp och att kontering sker på rätt konto.

Så kom till skott och skapa ett projekt som ger återbäring omgående.

Hälsningar

Thommy Johansson / fd projektledare E-handel i Kungsbacka kommun

0