Visma Blogg Sverige

E-handel och abonnemang

Av alla inkomna fakturor till ett företag brukar 25-30 % vara kopplade till ett löpande abonnemang. Dessa brukar kallas orderlösa eller periodiska fakturor.
Exempel på detta är hyror, leasingkostnader, el, telefoni ( både fast och mobil ), bredband, tidskrifter och diverse serviceavtal.
När avtal ingås registrerar man abonnemanget i sitt e-handelssystem, konterar och attestansvarig godkänner upplägget. Dessutom anges ett intervall där fakturabeloppet normalt skall hamna.
När så fakturan kommer till företaget, självklart i elektronisk form, så går den direkt till betalning om beloppet ligger i angivet intervall.
Över 80% av inkomna fakturor av detta slag går direkt till betalning, vilket innebär att av totala fakturaantalet är 20-25 % klara utan någon som helst ingrepp av någon anställd, E-handelssystemet sköter allt helt automatiskt.
Detta ger alltså mycket stora effektivitetsvinster. Dock krävs ordentligt förarbete så att attest och kontering sker på rätt sätt när abonnemanget registreras.
Denna funktion ingår som en väsentlig del i eProcurement i On Demand-lösningen från Visma.

Hälsningar
Thommy

0