Visma Blogg Sverige

e-faktura till 1000

Visma Proceedo har initierat ett projekt med syfte att öka andelen e-faktura till våra kunder och att få fart på övergången från papper till e-faktura inom Norden. Vi startar med en av våra kunders leverantörer, Mölndals Stad, och kommer utvärdera utfallet av detta initiativ under hösten 2009.
Med hjälp av Proceedos kunder, som har 10.000-tals olika leverantörer och de aktörer som idag erbjuder sin hjälp till företag som vill kunna skicka e-fakturor, vill Visma Proceedo tydliggöra vilka alternativ som idag finns på marknaden och i en konkret fallstudie se vilka aktörer/kanaler som leverantören väljer, dessutom är det intressant att se hur många leverantörer den enskilde aktören kopplar upp.

Läs gärna mer på https://www.molndal.se/

Hälsningar Emelie

0