e-faktura till 1000, olika alternativ

Hej igen,

Visma Proceedo har också skapat ett informationsdokument som övergripande beskriver de olika alternativ som finns att skicka e-faktura. Leverantören vet också att kunden är redo att ta emot e-faktura och det inte krävs något ytterligare kontakt med kunden i denna fråga.
Visma Proceedo vill ytterligare underlätta valet av övergång till e-faktura för leverantören genom att redovisa en lista på de företag som idag är beredda att ta emot e-faktura genom Visma Proceedo, på så sätt ser leverantören att den kan nå flera kunder för e-fakturering direkt eftersom Visma Proceedo redan har klart alla tekniska kopplingar.
Nu ser vi med spänning fram emot hur många leverantörer varje enskild aktör kommer att hjälpa med e-faktura.

Hälsningar Emelie

0