Visma Blogg Sverige

Dokumentasjon fra intervjuer med salgssjefer

Her er for øvrig en dokumentasjon på Pernilla og min sin farlige og strabasiøse reise i Stockholm for å intervjue salgssjefer (Pernilla intervjuet salgssjefene om salgsprosesser, mens jeg, som tidligere nevnt, om kryssalg)

Takk til Services i Sverige for å sette våre liv i fare 🙂

0