Visma Blogg Sverige

Det krävs två för att dansa tango

Inom alla former av handel krävs två parter – säljare och köpare.
Detta gäller självklart även för elektronisk handel.

Men i de flesta fall jag sett har man inte drivit projekt där båda handelsparterna finns med synkront.

Antingen har man ett stort antal köpare ( egna användare ), men mycket få leverantörer anslutna
eller så har man lagt till många leverantörer ( oftast med fritextformulär utan katalog med artiklar )
och har få användare inom organisationen som kan handla elektroniskt.

Se istället till att leverantörer och användare tillförs systemstödet i samma takt och med ”rätt” leverantörer för de användare som kommer till. Framförallt skall anslutna leverantörer ha sina produkter sökbara direkt för användaren/köparen.

Skall e-handelsprojekt lyckas är det nödvändigt att man tänker på detta och har stöd i ledningen så att ALL handel sker via systemstödet. För de leverantörer som inte finns anslutna använder man elektronisk rekvisition ( konterad och attesterad innan utskrift ).

Har man fokus på att alla beställningar / ordrar läggs elektroniskt, så kommer elektroniska fakturor att kunna matchas direkt.

Vänta inte på att få in elektroniska fakturor, utan starta direkt med elektronisk handel för att skapa bättre inköpsprocesser, låt alla köpare kunna handla från rätt leverantör till rätt pris och få rätt fakturabelopp ( inga saltade fakturor godkänns  ).

Hälsningar
Thommy Johansson / Projektledare E-handel

0