Redovisning

Prenumerera på feed<

Den nya skatteförfarandelagen – förklarad så att alla förstår!

Du som driver företag betalar din skatt i förväg i form av preliminär F-skatt (vanligast, men det finns alternativ). Denna förskottsbetalning ska täcka alla skatter som företaget eller du som enskild näringsidkare ska betala för räkenskapsåret (det bokföringsår under vilken du bedriver din verksamhet). De två vanligaste skatterna som aktiebolag ska betala är skatt på vinsten i bolaget och skatt ...

Risk för kvarskatt i och med nya inbetalningsperioder

För de företag som har brutna räkenskapsår kommer den preliminära F-skatten att betalas i närmare anslutning till det valda räkenskapsåret än tidigare. Förändringen införs med övergångsregler under 2012 och kommer att vara helt införda 2013. Tidigare har juridiska personer, till exempel aktiebolag, kunna välja tre räkenskapsår förutom kalenderår. Den preliminära skatten har däremot alltid betalats under samma period (februari till ...

Förslag om sänkt bolagsskatt: Vad innebär det egentligen?

Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks från 26,3 % till 22 %. Det är en betydande sänkning som rätt utnyttjad kan ge lägre skatt även på tidigare års vinster.                                                                                                        I budgetpropositionen föreslår regeringen att bolagsskatten sänks med 4,3 % till 22 % från och med 1 januari 2013. Syftet är att förbättra förutsättningarna för nya jobb och investeringar i Sverige. Nivån ...