Sundsvalls Kommun har valt Visma Proceedo

Sundsvalls kommun är Sveriges 14:e största kommun (antal invånare) och köper varor och tjänster för ca 1 miljard per år. Visma Proceedo har fått förtroendet att leverera en e-handelslösning till Sundsvalls Kommun. Leveransen från Visma Proceedo innehåller förutom systemstöd för inköp även leverantörstjänster som underhåll av produktkataloger, prislistor samt integrationer. – Vi är stolta över att Sundsvalls Kommun, efter ingående jämförelser, ...

Beslutsstödets användarvänlighet viktigast

Användarvänlighet har gått om integration som det viktigaste inköpskriteriet, visar två rapporter. Analysföretaget Aberdeen gjorde 2008 en undersökning, avseende 190 företag, i vilken de två största utmaningarna som framkom var integration och leverera ut beslutsstöd till slutanvändarna, vilket 42 respektive 29 procent uppgav. I år är har prioriteringen svängt. Nu gäller i stället användarvänlighet och utbildning, inte att integrera data. ...