Västerås väljer Vismas lösningar för e-handel

Västerås stad väljer Visma Proceedos SaaS-lösningar för avtal, beställning och fakturahantering. Västerås stad räknar med att spara 15 miljoner kronor årligen med elektronisk handel, bland annat genom större avtalstrohet, en effektivare hantering och kontroll av leverantörer och bättre uppföljning av avtal. Hur mycket kan ni spara på elektronisk handel? Här finner ni en modell för att räkna ut besparingsmöjligheterna för ...

Visma förvärvar Severa och bli ledande inom PSA

Visma utökar sin produktportfölj inom CRM, projekthantering, tidrapportering och automatiserad fakturering genom att förvärva det finska PSA-företaget Severa. Samtliga lösningar från Severa levereras som Software as a Service (SaaS) och komplementerar Vismas redan breda utbud av internetbaserade lösningar för små och medelstora företag. – Severas SaaS-lösningar har en stark position på marknaden för professionella serviceorganisationer. Vi förväntar oss att intresset ...

Vismas positiva trend fortsätter med bra tillväxt andra kvartalet

Den goda utvecklingen för Visma under årets första kvartal fortsatte även under det andra. Visma drar nytta av sin stora potential att leverera helhetslösningar och noterar tvåsiffrig tillväxt både för omsättning och vinst första halvåret 2010. I synnerhet var den organiska tillväxten mycket god under det andra kvartalet, vilket företaget kombinerar med en offensiv satsning på strukturell tillväxt genom förvärv. ...

Visma Proceedo och ESV

Visma Proceedo fick torsdagen den 16 juni meddelande om beslut- Upphandling av statligt ramavtal, E-handelstjänst. Ekonomistyrningsverket har slutfört prövningen och, för anbud som visat sig uppfylla kraven, utvärderingen av inkomna anbud enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget. Resultatet av den genomförda prövningen innebär att Ekonomistyrningsverket fattat beslut om att anta anbud lämnade av Logica Sverige AB, Visma Proceedo AB ...