Vismas positiva trend fortsätter med bra tillväxt andra kvartalet

Den goda utvecklingen för Visma under årets första kvartal fortsatte även under det andra. Visma drar nytta av sin stora potential att leverera helhetslösningar och noterar tvåsiffrig tillväxt både för omsättning och vinst första halvåret 2010. I synnerhet var den organiska tillväxten mycket god under det andra kvartalet, vilket företaget kombinerar med en offensiv satsning på strukturell tillväxt genom förvärv. ...

Visma Proceedo och ESV

Visma Proceedo fick torsdagen den 16 juni meddelande om beslut- Upphandling av statligt ramavtal, E-handelstjänst. Ekonomistyrningsverket har slutfört prövningen och, för anbud som visat sig uppfylla kraven, utvärderingen av inkomna anbud enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget. Resultatet av den genomförda prövningen innebär att Ekonomistyrningsverket fattat beslut om att anta anbud lämnade av Logica Sverige AB, Visma Proceedo AB ...