Möt Visma Proceedo på SOI

Välkommen !                                                …att tala e-handel med oss på Visma Proceedo i monter nr 14   Vi på Visma Proceedo ser fram emot att få prata e-handel med dig på årets SOI i Karlstad. Vi berättar och demonstrerar våra lösningar och ger dig info om nyheter och vad som är på gång. Till exempel: Förnyad konkurrensutsättning i beställningssystemet -Vilka kategorier har ...

Landstinget i Gävleborg väljer Visma Proceedos lösning för e-handel

Hej, Visma Proceedo kommer att leverera inköpssystem till Landstinget i Gävleborg. Vismas lösning effektiviserar hanteringen av avtal, beställningar och fakturahanteringsrutiner när Gävleborgs-landstingets beställare nu får ett enhetligt system för avtal, produktsök och elektroniska beställningar. Landstinget räknar med att införandet av en gemensam inköpsprocess och bättre avtals- och sortimentsstyrning ska ge årliga besparingar på 30 miljoner kronor. För oss är affären ...