Företagen upplever bättre möjligheter att växa

Vår Affärsbarometer visade i våras att småföretagarna ser ljust på företagets framtid det närmaste halvåret, vilket även bekräftas av Företagarnas Småföretagsbarometer 2015. Vi har därför frågat Günther Mårder, vd för Företagarna, vad han tror att vi kan förvänta oss av det ekonomiska klimatet i höst. Mårder menar att resultatet från Företagarnas Småföretagsbarometer visar att förväntningarna på ökad tillväxt i företagen ...