Företagande

Prenumerera på feed<
Är Upphandlingssverige på väg åt rätt håll?

Är Upphandlingssverige på väg åt rätt håll?

Varje år upphandlas det för mer än 600 miljarder kronor - en enorm siffra! Offentlig upphandling är något som påverkar oss alla då den styr hur effektivt skattemedel används, hur väl konkurrensmöjligheter nyttjas och därmed den samhällsservice som kan erbjudas. Så hur såg upphandlingsklimatet ut i Sverige i 2017? Vi belyser trender, framsteg samt förbättringspotentialer inom offentlig upphandling i årets Upphandlingsbarometer.

Hur geodata kan hjälpa dig i ditt arbete

Du har säkert hört ordet förut, men vad betyder egentligen ”geodata”? Enligt SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige) är geodata ”digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata och registerinformation om geologiska företeelser, men också uppgifter om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning”. Läs mer om ...