Casekonkurranse

Visma Software International AS inviterer  studenter til en spennende casekonkurranse.

Vi mener at studentene har mye å bidra med i denne casen, og vi setter pris på bruken av fersk kunnskap og nytenkning.

Casebeskrivelse:

Visma planlegger børsnotering på Oslo Børs i 2015.

Din/deres rolle(r) vil være Vismas Investor Relations avdeling hvor du/dere skal selge inn en IPO (Initial Public Offering) til en gruppe potensielle investorer. Investorene vil ha fokus på både de finansielle og de ikke-finansielle aspektene ved Visma.

Kriterier:

Oppgaven skal besvares skriftlig, individuelt eller i en gruppe på maksimum tre personer.

Maks antall sider er fem

Skrifttype Times New Roman

Skriftstørrelse 12

Halvannen linjeavstand

Svarfrist:

14. oktober 2011

Besvarelsen sendes til jane.xia@visma.com

Husk å føre på kontaktinfo.

For eventuelle spørsmål ta kontakt her i kommentarfeltet eller på https://www.facebook.com/VismaTrainee eller @VismaTrainee (Twitter)

Premie:

Gruppen eller den personen som vinner casekonkurransen får garantert førstegangsintervju til management trainee- og summer internshipprogrammet vårt. I tillegg vil den gruppen eller den personen som vinner konkurransen få muligheten til å presentere resultatet for en ledergruppe i Visma.

Vi oppfordrer ellers alle til å søke på vårt spennende og utfordrende traineeprogram innen 14. oktober 2011.

0