Beslutsstödets användarvänlighet viktigast

Användarvänlighet har gått om integration som det viktigaste inköpskriteriet, visar två rapporter.

Analysföretaget Aberdeen gjorde 2008 en undersökning, avseende 190 företag, i vilken de två största utmaningarna som framkom var integration och leverera ut beslutsstöd till slutanvändarna, vilket 42 respektive 29 procent uppgav.

I år är har prioriteringen svängt. Nu gäller i stället användarvänlighet och utbildning, inte att integrera data.

I den senaste undersökningen uppger 39 procent att den främsta utmaningen är att göra systemen mer användarvänliga för icke-tekniker. Längre ned på listan kommer dataintegration, som 31 procent av respondenterna uppger. Flera svarsalternativ var möjliga i båda undersökningarna.

Förändringen vad gäller prioriteringar kan förklaras med att företagen nu har blivit mer vana vid beslutsstöd och att deras förmåga att integrera med de centrala systemen har förbättrats. 70 procent i den senaste rapporten har haft beslutsstödet i mer än ett år.

Tidigare riktades beslutsstöd i hög utsträckning till chefer, styrekonomer, affärsanalytiker och andra för att ge bättre koll på exempelvis finanser.

Allt fler företag inser att beslutsstödet kan ha en positiv effekt även ute i verksamheten, genom att det inte bara används för uppföljning utan även för att förändra företagets inriktning och sätt att arbeta.

(källa Computer Sweden)

0