Tillbaka till huvudmeny

Barn blir lidande när socialtjänsten gör fel

Brist på resurser och rutiner har lett till att socialtjänsten begått fel när orosanmälningar kommit in. Nu har SVT granskat fallet, och resultatet är allt annat än man skulle önska.

Minst 150 barn har tagit skada av fel som begåtts av socialtjänsten under de tre senaste åren. Detta framkommer i en granskning som SVT gjort. Felen har skett när en orosanmälan har inkommit till socialtjänsten. Anledningen har varit brist på resurser och rutiner, men även på grund av socialtjänstens bristande kompetens.

Granskningen bygger på samtliga utredningar som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort gällande socialtjänstens barnärenden från år 2016 till och med september 2018. SVT fick ut 324 ärenden som berörde totalt 994 barn. Minst 150 av dessa barn har farit illa på grund av att socialtjänsten gjort fel enligt antingen IVO eller socialtjänstens egna utredningar. Barnen har bland annat blivit utsatta för vanvård, misshandel eller andra övergrepp.

Bristande tid och rutiner

Så snart en anmälan om våld mot barn nåt socialtjänsten ska en bedömning göras. Bedömningen ska gälla om barnet behöver skydd eller inte, men i flera fall har detta missats. Anledningen har varit att socialtjänsten inte hinner, vilket lett till att många orosanmälningar blivit liggande.

Personalbrist var även det en bidragande orsak till att felen uppstått, vilket framkom i 68 av 324 barnärenden. I SVT:s granskning har socialtjänsten själv varit medvetna om sina brister. Det framkommer i socialtjänstens lex Sarah-anmälningar mot sig själv, vilket hittades i 121 av 324 fall.

Regeringssatsning ska leda till stärkt bemanning och ökad kompetens

Brist på kompetens nämns i 89 av 324 utredningar som en av anledning till varför det gått illa vid hanteringen av vissa fall. Regeringen har mellan 2016 och 2019 gjort en satsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är avsatt 210 miljoner kronor per år för att stärka bemanningen samt 40 miljoner kronor för ökad stabilitet och kompetens.

Samtal med barn saknas i utbildningen

IVO lyfter fram bristen på barnperspektiv i utredningarna. SVT har pratat med Maria Eriksson, professor i socialt arbete på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon menar att en förklaring till varför socialsekreterarna inte vet hur de ska samtal med barn ligger i utbildningen.

– Den utbildning man får är en generalistutbildning. Hur mycket fokus det är på barn och på att möta barn, varierar. Är man ny och hamnar i en arbetssituation med komplexa ärenden och hög arbetsbelastning, blir det en väldigt svår situation, säger Maria Eriksson.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.