Automatisering och produktivitet = konkurrenskraft!

inköpsorganisationer_effektivitet

Det handlar om hur du förvaltar tiden på din arbetsplats på bästa sätt och hur du eliminerar tidstjuvar. Det handlar om: automatisering och produktivitet = konkurrenskraft!

Vad skapar konkurrenskraft hos Vismas kunder?

Utifrån vår erfarenhet ger vi följande tips: 

  • Automatisera hela inköpsprocessen i den mån det går.
  • Minska antalet personer som är involverade i att genomföra en process.
  • Involvera endast personer för att godkänna eller hantera avvikelser.
  • Låt de personer som vet bäst att utföra uppgiften utföra uppgiften. Rätt person på rätt plats. 
  • Minska antalet manuella operationer (klick) för att slutföra en process.

Möjliggörande processer säkerställer en stabil grund av inköpsarbetet. 

Visma Source-to-Pay är en komplett plattform som täcker hela inköpsprocessen från upphandling till betalning. Vår plattform möjliggör bättre affärer, avtalstrohet, kostnadskontroll och automation i varje transaktion. Ge verksamheten verktyg att effektivt leverera på strategiska mål och tillför värde genom hela inköpsprocessen. Framtidens inköp börjar med Visma Source-to-Pay.

/Björn Duzäll, sales Visma Commerce

Läs mer om Source-to-Pay:
“Framtidens inköp börjar här.”

0