Förvaltningsorganisation

När man valt systemstöd för elektronisk handel och startat upp med några anslutna leverantörer och registrerat användare är processen igång. Redan då måste man ha funderat på drift- och förvaltningsorganisation. Har man varit förutseende och valt en On Demand-lösning ”slipper” man It-driften och alla tillhörande uppgifter såsom uppdatering av programvara och backup-tagning.  Men frågor från användarna dyker upp och fakturor ...