Vismas positiva trend fortsätter med bra tillväxt andra kvartalet

Den goda utvecklingen för Visma under årets första kvartal fortsatte även under det andra. Visma drar nytta av sin stora potential att leverera helhetslösningar och noterar tvåsiffrig tillväxt både för omsättning och vinst första halvåret 2010. I synnerhet var den organiska tillväxten mycket god under det andra kvartalet, vilket företaget kombinerar med en offensiv satsning på strukturell tillväxt genom förvärv. ...

Visma Proceedo och ESV

Visma Proceedo fick torsdagen den 16 juni meddelande om beslut- Upphandling av statligt ramavtal, E-handelstjänst. Ekonomistyrningsverket har slutfört prövningen och, för anbud som visat sig uppfylla kraven, utvärderingen av inkomna anbud enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget. Resultatet av den genomförda prövningen innebär att Ekonomistyrningsverket fattat beslut om att anta anbud lämnade av Logica Sverige AB, Visma Proceedo AB ...

Fortsatt tillväxt gav bra kvartal för Visma

Vismas positiva utveckling fortsätter efter flera år med stark tillväxt. Det första kvartalet 2010 blev det bästa någonsin för Nordens ledande leverantör av programvara och tjänster inom ekonomi och administration. Första kvartalet 2010 nådde Vismakoncernen en omsättning på 953 miljoner norska kronor jämfört med 877 miljoner samma period i fjol. Resultatet (EBITDA) blev 173 miljoner norska kronor mot 157 miljoner ...

Stark tillväxt bakom Vismas bästa kvartal och bästa år

2009 blev ett bra år för Nordens ledande leverantör av programvara och tjänster inom ekonomi och administration. Under årets sista kvartal var Vismas omsättning och resultat betydligt bättre än alla tidigare kvartal. Det fjärde kvartalet 2009 levererade Visma ett resultat (EBITDA) på 196,3 miljoner norska kronor, vilket är en resultatmässig förbättring på hela 30 procent jämfört med samma period året ...