Visma Blogg Sverige

Så förbereder man sig för kärvare tider…. starta ett inköpsprojekt

Hej, Anders Borg skriver ned tillväxtprognosen och det blåser kallt på finansmarknaden. När intäkterna riskerar att stagnera måste man titta på kostnaderna, bland de mest effektiva åtgärderna med snabbast resultateffekt är att effektivisera inköp: förhandla om inköpsavtalen (kanske med webb-auktion….?) minska antalet leverantörer samla inköpsvolymerna på färre leverantörer styr dina medarbetare att köpa från de förhandlade avtalen (gärna med ett ...