Inkasso för småföretag – eKrav i bakfickan

Tack vare molnet är kontoret där du är och inte ett ställe som du går till. En fantastisk utveckling för småföretagare. Eftersom molntjänster gör stora och starka program tillgängliga finns oanade möjligheter för just mindre företag. Om man använder molnet på rätt sätt.