Myndigheter visar vägen till e-beställningar

Vid utgången av 2013 ska alla beställningar inom 240 statliga myndigheter hanteras elektroniskt. Målet är ökade krav på styrning och kontroll men framförallt besparingar mellan 5%-20%. Hur jobbar man inför implementation av ett e-handelssystem? Titta på ebg:s intervju med Mats Goffé, Ekonomistyrningsverkets projektledare för införande av e-handel i svenska myndigheter. Visma Proceedo är ESVs ramavtalsleverantör av e-beställningssystem, läs mer här. ...