Tillbaka till huvudmeny

Är tyst kultur på jobbet ett hinder för att ta ut pappaledighet?

En tyst arbetsplatskultur kommer fram som en stark anledning till att män väljer att inte vara borta från arbetsplatsen under en längre period. En studie från Göteborgs Universitet pekar på två sannolika orsaker till detta – normer och strukturer på arbetsplatsen.

Sverige har under lång tid försökt skapa förutsättningar för ett jämställt föräldraskap. Det inleddes med ny lagstiftning redan 1974 och vi har nu de mest generösa reglerna av 28 europeiska länder. Trots detta så tar män i genomsnitt ut mindre än en tredjedel av de dagar som mammor tar ut.

Fler pappor i den offentliga sektorn tar ut ledighet än i den privata trots att 80 procent av svenska arbetsföra män arbetar i det privata näringslivet. En studie från Göteborgs Universitet pekar på två sannolika orsaker till detta – normer och strukturer på arbetsplatsen.

Mäns föräldraledighet är ingen strategisk fråga

En tyst arbetsplatskultur kommer fram som en stark anledning till att män väljer att inte vara borta från arbetsplatsen under en längre period. Arbetsgivaren förlitar sig ofta på att medarbetarna är lojala och täcker upp för de pappor som är hemma. Vilket är en direkt följd av att det inte förs interna diskussioner gällande genomförande av pappaledighet. Detta för att mäns föräldraledighet oftast inte är någon strategisk fråga för företaget.

Studien visar också att den här kulturen har sin grund i antagandet om att den ”ideale anställde” prioriterar sitt arbete framför familj och barn. Detta påverkade också hur de som deltog i studien kände kring sina möjligheter att ta pappaledigt trots att det inte fanns några formella hinder.

− Ett av hindren som framkom var att företagen saknar planer för hur de ska ersätta den som är ledig och istället förlitar sig på en kultur av medarbetarlojalitet där arbetskamraterna täcker upp för papporna som är hemma. Männen väljer därför att ta en kortare ledighet för att inte ställa till problem för sina kollegor, säger Philip Hwang, forskare i psykologi som genomfört studierna tillsammans med Linda Haas, professor i sociologi vid Indiana University, USA.

Lika föräldraledighet leder till ett mer jämställt samhälle

Även när man kollar på de fackliga organisationerna verkar det inte vara en prioriterad fråga. När man frågar fackorganisationerna är många öppna med att det inte är särskilt viktigt med pappaledighet. I dag slår föräldrar knut på sig själva för att få privatlivet att gå ihop, trots vetskapen att mår man bra privat fungerar man bättre på jobbet. De fackliga strukturerna är ofta ganska traditionella, där en majoritet är män, särskilt i industrisektorn. Facken har inte heller vetskap om att medlemmarna önskar sig det här stödet.

Annan forskning visar att om män skulle ta ut mer föräldraledighet skulle det leda till att de tar mer ansvar för hem och barn, vilket i sin tur skulle bidra till ett mer jämställt samhälle.

− Arbetsplatser behöver skapa strukturer som gör det möjligt för föräldern att vara borta, stödja pappor i ledande befattningar så att de kan vara positiva förebilder, samt arbeta med de utmaningar som har att göra med organisationskulturen, säger Philip Hwang.

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.