Anslutning av leverantörer

Nyckelfrågan för att all e-handel skall fungera är att kunna ansluta leverantörer och få tillgång till aktuellt utbud och prisnivåer.

SFTI som standard i all ära, men den har begränsningar. Sveriges kommuner har efter ca 10 år kunnat ansluta runt 20 större leverantörer med full integration. Men den stora volymen leverantörer har inte råd med denna anslutningsform.

I Vismas utbud finns en funktion som heter Supplier Center, där varje mindre leverantör får sina beställningar placerade. Dessutom skickas ordern per e-post, med själva ordersedeln som bilaga. Denna är då attesterad och konterad, så att efterföljande e-faktura kan hanteras omgående.

Leverantören kan logga in på sin del i Supplier Center och vända ordern till e-faktura, endast fakturanummer behöver registreras i normalfallet.

Idag kan man dock använda Svefaktura direkt från sitt egna faktureringssystem ( de flesta svenska applikationer klarar detta numera ). Svefakturan är framtagen av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och är det format man använder vid handel med offentliga Sverige.

Med denna enkla anslutningsmetod, e-post, kan volymen anslutna leverantörer ökas dramatiskt och ge e-handeln ett lyft inom organisationen. Genom statens krav på Svefaktura har denna möjlighet öppnats även vid handel för alla andra parter, då detta format är spritt numera.

Så tveka inte, starta ett e-handelsprojekt idag. Visma Proceedo har alla delar för att skapa ett framgångsrikt projekt.

Hälsningar

Thommy Johansson / fd projektledare E-handel i Kungsbacka kommun

0