Visma Blogg Sverige

Anslut leverantörer snabbt

För att uppnå effektiv elektronisk handel måste man ha tillgång till både köpare och säljare.
Köpare är anställda i företaget eller kommun/landsting och att utbilda dem blir lättare och lättare. Bra användargränssnitt underlättar och då många handlar privat på nätet är denna del inget stort problem längre.

Nyckelfrågan är idag att kunna ansluta leverantörer och få tillgång till aktuellt utbud av varor/tjänster samt aktuella prisnivåer.

SFTI som standard i all ära, men den har begränsningar. Sveriges kommuner har efter många års arbete kunnat ansluta runt 10-20 större leverantörer med full integration. Men den stora volymen leverantörer har inte råd med denna anslutningsform. Enklare och billigare varianter krävs.

I Vismas utbud finns en funktion som heter Supplier Center, där varje mindre leverantör får sina beställningar/ordrar placerade. Dessutom skickas ordern per e-post, med själva ordersedeln som bilaga. Denna är attesterad och konterad, så att efterföljande e-faktura kan hanteras omgående. Leverantören kan logga in på sin del i Supplier Center ( anv.namn+lösenord skapas av köparens systemansvarig ) och vända ordern till e-faktura, endast fakturanummer behöver registreras i normalfallet.

Idag kan man även använda Svefaktura direkt från sitt egna faktureringssystem (de flesta svenska applikationer klarar detta numera). Svefakturan är framtagen av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och är det format man använder vid handel med offentliga Sverige.

Med denna enkla anslutningsmetod, e-post, kan volymen anslutna leverantörer ökas dramatiskt och ge e-handeln ett lyft inom organisationen. Genom statens krav på Svefaktura har denna möjlighet öppnats även vid handel för alla andra parter, då detta format är spritt numera.

Men man måste hitta en rutin att få med leverantörerna på detta spår.

Jag har hjälpt Kungsbacka och Strängnäs kommun med elektronisk handel och vi har infört veckovisa leverantörsträffar, där ca 5 leverantörer får projektet presenterat för sig samt praktiska exempel på hur man skapar sin prislista för import i systemet samt hur man hanterar Supplier Center.

Detta har medfört att ca 340 leverantörer finns tillgängliga med sina priskataloger för köpare inom Kungsbacka och drygt 40 st inom Strängnäs kommun. Kontakterna med resp. leverantörer är en handfull till antalet och tiden för anslutning i snitt några dagar. Strängnäs startade träffarna efter sommaren och har alltså redan nått 40 leverantörer.

Så tveka inte, starta ett e-handelsprojekt idag. Visma Proceedo har alla delar för att skapa ett framgångsrikt projekt. Besparingspotentialen överstiger kostnaderna för projektet med råge.

Hälsningar
Thommy Johansson/Projektledare E-handel

0