Skip to main content

Allt fler småföretagare säljer på internet

Fler och fler aktörer vill vara med och dela på den växande handeln på internet. Antalet småföretagare som börjar med e-handel ökar för varje månad. Det visar en undersökning från Visma.  För ett halvår sedan uppgav 14,9 procent av de tillfrågade småföretagarna att de bedriver handel på nätet. Nu är den siffran uppe i 17,1 procent. Dessutom uppger 8,4 procent att de överväger att skaffa en nätbutik.

100 000 möjliga e-butiker

Det innebär att en av fyra småföretagare antingen har börjat eller funderar på att börja med e-handel. Översatt i antal innebär det att drygt 100 000 företag på något sätt är involverade i den svenska handeln på internet.

Jag tycker att det här är en fantastiskt intressant utveckling, som dels visar att det finns massor av bra affärsidéer att omsätta i praktiken, dels att det numera är väldigt enkelt för vem som helst att komma igång med försäljning på nätet. Vi har tidigare gjort undersökningar som visar att de flesta småföretagare har idéer som de vill förverkliga, men av olika anledningar inte kan. Det finns alltså en stor potential av affärsidéer som bara ligger och väntar.

Näthandelns andel ökar

Den så kallade e-barometern från Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research visade i våras att den svenska e-handeln beräknas omsätta drygt 31 miljarder kronor i år. För fyra år sedan var omsättningen 22 miljarder. Under samma period har näthandelns andel av den totala detaljhandeln ökat från 4,2 till 5,5 procent.

Om undersökningarna

Vismas undersökningar genomfördes i november 2011 respektive maj 2012. I novemberundersökningen ställdes frågan: ”Planerar ditt företag att starta nätbutik?”. 11,8 procent svarade ja, 73,3 procent nej och 14,9 procent uppgav att de redan säljer på webben. I majundersökningen ställdes frågan ”Har ditt företag nätbutik?”. 17,1 procent svarade ja, 74,6 procent svarade nej och 8,4 procent att de överväger att skaffa. Den första undersökningen besvarade av 550 företagare, den andra av 1 230 företagare.

Mest populära

  • Digital AW går att anpassa efter budget och antalet deltagare

    Tips för en lyckad digital AW

    I oktober har det gått 200 dagar sedan flytten till hemmakontoren i mars. Innan corona var After Work en vanlig aktivitet för att skapa trivsel på jobbet. Så vad krävs för att få till en lyckad digital AW, nu när kollegorna är utspridda? 

  • Tillfälliga regler för julklappar till anställda under corona

    Julklappar till anställda i coronatider

    I år när många sitter utspridda på hemmakontoren kan det bli extra svettigt för arbetsgivarens tomte. Samtidigt har tomten möjlighet att vara extra generös, utan att riskera skattekonsekvenser för mottagaren.