Tillbaka till huvudmeny

5 enkla tips för att komma igång med en personalhandbok

Oavsett om du jobbar i en liten eller i en stor organisation är det viktigt med tydlig internkommunikation. I detta inlägg har vi samlat de bästa tipsen på hur du kan komma igång med din organisations personalhandbok.

Oavsett om du jobbar i en liten eller i en stor organisation är det viktigt med tydlig internkommunikation. Det enklaste sättet att se till att alla anställda får samma information är att ha en delad plattform som alla kan nå. I detta inlägg har vi samlat de bästa tipsen på hur du kan komma igång med din organisations personalhandbok.

Personalhandbok – samlad information för en enad organisation

Syftet med en personalhandbok är att samla alla interna rutiner och riktlinjer så din personal på ett enkelt sätt hittar svar på sina frågor. Genom att ha en personalhandbok som du kontinuerligt jobbar med att underhålla minskar risken för att felaktig information sprids internt. En bra personalhandbok ska vara din organisations go-to-kanal för information. Men vad krävs då för att komma igång med en personalhandbok eller damma av en gammal som inte används till sin fulla potential? Nedan har vi listat våra bästa tips.
Läs också: ”Medarbetarportalen gör arbetet mycket lättare, all information finns samlad på en plats”

1. Prioritera att avsätta tid

En personalhandbok ska inte vara något som bara slängs ihop för att det behövs. Vi rekommenderar att verkligen avvara tid för att planera och riktigt tänka igenom hur du vill att er personalhandbok ska vara utformad. Då det är mycket innehåll att styra är det bra om du till en början planerar in en heldag eller två.

2. Strukturera upp innehållet

Vi vet att det till en början kan kännas hopplöst. Var börjar man liksom? Därför rekommenderar vi att starta med att göra ett innehållsträd, där du lugnt och metodiskt kan strukturera upp alla kapitel och avsnitt som du vill ha med i personalhandboken. Detta hjälper dig sen i sin tur att planera arbetet framåt.

3. Sätt upp en rimlig tidsram

Att göra en personalhandbok kan kännas som att bestiga ett berg. Men det behöver det inte göra – om du sätter en rimlig tidsram med både delmål och slutmål. Då kommer det bli mycket enklare att systematiskt ta sig framåt i projektet. Det blir också en anledning att fira när delmål blir avklarade.

4. Anpassa innehållet efter mottagaren

När projektplaner och struktur är uppsatta är det dags att börja jobba med att producera innehållet. Ha då alltid mottagaren i åtanke. Vem ska läsa texten? Hur gör vi det intressant för mottagaren? Ingen orkar läsa om det är för långa texter. Ta ut det mest relevanta och hänvisa sedan till ett längre dokument för dem som vill fördjupa sig.

5. Lansera allt på en gång eller i etapper

Känn ingen press att du behöver lansera hela personalhandboken på en gång. Det viktigaste är att innehållet och strukturen blir bra. Dellansera därför om du känner att det är lättare. Ett kapitel i veckan eller varannan vecka kan fungera bra. Det gör också att dina medarbetare har tid att ta till sig den nya informationen när den blir tillgänglig.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.