Budget och prognos

Ett modernt budget- och prognosverktyg hjälper dig att arbeta mer effektivt och säkert.

Vilka verktyg använder du för budgetering och prognos?

Trots teknikutvecklingen använder många fortfarande Excel som ett verktyg för budget och prognos. Det har varit rätt i många år och har till viss del tjänat sitt syfte, men många företag upplever att det tar för mycket tid att hantera alla filer som kommer in i finansavdelningen och att det ofta har oönskade följder som dålig kontroll och effektivitet, vilket leder till en hög risk för att något går fel - vilket det ofta gör.

Vissa organisationer har ett budgetverktyg, antingen fristående eller som en modul i affärssystemet som är svår att använda och / eller inte uppfyller behoven hos sin egen process, analys eller användbarhet. Antingen är de för omfattande och komplexa, eller de ger inte tillräcklig funktionalitet.

Kan processen bli effektiviserad?

Vi ser att varje kund är unik, men strävar efter att förenkla annars svåra arbetsprocesser och använder standardverktyg där det är vettigt. Vi analyserar komplexiteten och arbetsmetoderna gemensamt och på så sätt kan ta reda på var det är möjligt att extrahera vinster.

Ett modernt budget- och prognosverktyg kommer att stödja dig i processen och hjälpa dig att arbeta mer effektivt och säkert. Samtidigt bör det ge flexibilitet och överblick med ständiga förändringar.

Varför Visma bWise

Vi på Optivasys har lång erfarenhet av att utveckla och genomföra effektiva verktyg för att följa upp företagets KPI, budgetar och prognoser. Vi erbjuder råd om hur du konfigurerar affärsprocesser, KPI och budgetar samt implementerar och integrerar systemen med din nuvarande IT-portfölj.

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke


Jonas Häggström

Affärsområdesansvarig Budget & Prognos

0707-60 42 76
jonas.haggstrom@optivasys.se