BizView

En omfattande lösning för prognoser, budgetering, rapportering och analys.

BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgettering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning.

BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien och marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk och idag är det över 1000 företag som använder lösningar från Bizview Systems.

Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. I tillägg till detta hanteras all data genom SQL-databaser vilket ger ytterligare möjligheter kring funktionalitet och datalagring för att stödja hela processen. 

  
  
  

Bizview för Qlik

BizView för Qlik är utformad speciellt för att komplettera deras val av QlikSense / QlikView som BI-plattform. BizView för Qlik kombinerar det bästa av QlikSense / QlikView med kraftfull företagshantering från BizView.

BizView är ett tillägg till QlikSense / QlikView-lösningen för bolagsstyrning med redovisning, prognoser och finansiell rapportering. En lösning som ger effektiva arbetsrutiner som sparar tid och kontrollerar hela planerings- och uppföljningsprocessen.

  • Kompletterar QlikSense / QlikView med kraftfull affärshantering, planering, budget och prognos
  • Kontinuerlig planering för framtiden - försäljning, produktion, personal, kostnader, intäkter mm
  • Få kontroll och översikt med godkännandeprocesser i flera steg
  • Intuitivt webbgränssnitt med Excel-liknande designverktyg
  • En mjukvarupaketlösning - snabbt och enkelt att komma på plats
  • Utvecklat och marknadsfört av Bizview Systems - ett mjukvaruföretag med kontinuerlig utveckling och support

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.