Datalager

Vad är ett modernt datalager och vilka verktyg kan vi erbjuda för att inrätta ett datalager på bästa möjliga sätt?

Vad är ett datalager?

I ett datalager samlas all relevant data som ditt företag behöver för att få en helhetssyn. Oftast innehåller datalageret sammanställd data från många källsystem och en viktig uppgift är att säkerställa tillräcklig datakvalitet så att man får en pålitlig grund för analyser, rapporter och beslut.

Eftersom många professionella system inte tar hand om äldre data är det en uppgift för datalagret. Om man ska hitta trender och bygga prognoser / scenarier är det viktigt att ha tillgång till all data som ger förutsättningar för de aktiviteterna.

Data Warehouse Automation

De ledande ETL-verktygen (Extract Transform and Load) för att säkerställa datainsamling, montering och underhåll är Informatica, IBM, Oracle, Microsoft och SAP - och verktygen är mogna efter många år på marknaden. Många har gått in i dyra projekt med ovanstående tekniker, utan att ha givit de önskade resultaten. Det kan finnas många orsaker till detta, men en av dem är att verktygen inte är lämpliga för alla och det är svårt att behålla expertis.

Vi har därför valt att bygga kompetens på TimeXtender utöver ovannämnda tekniker. TimeXtender är en ledande aktör inom datalagerautomatisering, vilket passar många företag väldigt bra då denna lösning förenklar och effektiviserar arbetet med ETL.

                                                                                                                                                                     

Varför Visma bWise?

Det är viktigt att säkerställa snabb och pålitlig lagring och återhämtning och vi på Optivasys känner väl till dessa teknologier och har lång erfarenhet av denna typ av projekt. Vi erbjuder råd för att överväga huruvida man attackerar datalagringsområdet och vi erbjuder hjälp med att realisera ett datalager på bästa sätt.

 

 

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke


Johan Örn

Affärsområdesansvarig Datalager

0702-47 30 93
johan.orn@visma.com