BizView

En omfattande lösning för prognoser, budgetering, rapportering och analys.

BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgettering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning.

BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien och marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk och idag är det över 1000 företag som använder lösningar från Bizview Systems.

Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. I tillägg till detta hanteras all data genom SQL-databaser vilket ger ytterligare möjligheter kring funktionalitet och datalagring för att stödja hela processen. 

  
  
  

Bizview för Qlik

BizView för Qlik är utformad speciellt för att komplettera deras val av QlikSense / QlikView som BI-plattform. BizView för Qlik kombinerar det bästa av QlikSense / QlikView med kraftfull företagshantering från BizView.

BizView är ett tillägg till QlikSense / QlikView-lösningen för bolagsstyrning med redovisning, prognoser och finansiell rapportering. En lösning som ger effektiva arbetsrutiner som sparar tid och kontrollerar hela planerings- och uppföljningsprocessen.

  • Kompletterar QlikSense / QlikView med kraftfull affärshantering, planering, budget och prognos
  • Kontinuerlig planering för framtiden - försäljning, produktion, personal, kostnader, intäkter mm
  • Få kontroll och översikt med godkännandeprocesser i flera steg
  • Intuitivt webbgränssnitt med Excel-liknande designverktyg
  • En mjukvarupaketlösning - snabbt och enkelt att komma på plats
  • Utvecklat och marknadsfört av Bizview Systems - ett mjukvaruföretag med kontinuerlig utveckling och support

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke


Jonas Häggström

Affärsområdesansvarig Budget & Prognos

0707-60 42 76
jonas.haggstrom@visma.com