Beslutsstöd

Våra lösningar för beslutsstöd ger dig bättre
förståelse för verksamheten och gör det
enklare att fatta rätt beslut.

Vi har lösningarna för att analysera din verksamhets data

Oavsett hur stor eller liten din organisation är sitter ni på enorma mängder data från ett flertal olika system. En bra lösning för beslutsstöd, eller Business Intelligence, kan omvandla fragmenterade data till information och kunskap. Målet är att ge dig stöd för beslut och bättre styrning av verksamheten. Du kan välja mellan:

  • Planering & budget och Analys & uppföljning – för dig med affärssystem från Visma
  • Datavisualiseringsverktyg från Qlik
  • Datalagerverktyg från TimeXtender
  • Budget- och planeringsverktyg från BizView

Vismas egna BI-lösningar

Knyt ihop budget och prognos med effektiv verksamhetsuppföljning och analys i vår lösning för Business Intelligence. Rätt information till rätt medarbetare vid rätt tidpunkt.

business intelligence

Planering & budget

Färre manuella steg i budgetprocessen ger färre fel och bättre kvalitet. Frigör tid till analys och uppföljning och avlasta ekonomiavdelningen genom att decentralisera budgetprocessen och låta medarbetare mata in data. Öka flexibiliteten med aktivitetsbaserad budgetering och få bättre rapporter.

Läs mer om Vismas BI-lösningar

Analys & uppföljning

Få full kontroll på hur verksamheten går genom att samla data från alla försystem på ett ställe för analys. Det ger bättre verksamhetsstyrning och bättre beslutsunderlag. Anpassade rapporter som distribueras ut i verksamheten ökar engagemanget bland medarbetarna.

Beslutsstöd med Qlik

Visma är genom dotterbolaget Optivasys ledande leverantör av Qliks produkter. Qliks verktyg har blivit utsedda till de ledande beslutstödsverktygen enligt Gartner Magic Quadrant for BI and Analytics.

qlik

Qlik Sense

Ett modernt verktyg för den analytiska användaren. Ladda ner den kostnadsfria versionen där du själv kan prova verktyget med din egna data för att få bättre förståelse för möjligheterna.

Mer om beslutsstöd med Qlik

Qlik View

Ett marknadsledande verktyg för analys och rapportering som har avancerade funktioner och väldigt bra användarupplevelser.

 

Datalager med TimeXtender

Ett datawarehouse är ett centralt datalager där du samlar all information som verksamheten behöver för att du ska få en helhetssyn. Datalagret innehåller  sammanställd data från många olika källsystem och en viktig uppgift är att optimera datakvaliteten så att du får ett pålitligt beslutsunderlag för analyser och rapporter.

timextender

TimeXtender är ett modernt verktyg som Visma erbjuder via dotterbolaget Optivasys. Använd TimeXtender för att bygga och underhålla ett professionellt datalager. Snabbare, bättre och mer automatiskt. Dessutom säkrar du dina data inför kommande lagkrav enligt GDPR.

Läs mer om datalager

Budget och prognos med Bizview

Vi kan skapa en kraftfull och anpassad lösning för er, oavsett om det är en avancerad säljprognos eller en komplett omkostnadsbudget med attestflöde.

Bizview är ett webbaserat planeringssystem för budget, prognos, analys och rapport, som Visma erbjuder via dotterbolaget Optivasys. Det är en unik standardlösning där alla användare – oavsett roll – förstår vad de ska göra utan att läsa långa instruktioner.

Läs mer om budget & prognos 

Varför välja Visma?

Kunskap

Våra kompetenta experter och konsulter är alltid uppdaterade vad gäller lagstiftning och regelverk om alla de tjänster och produkter vi levererar. Detta är viktigt för våra kunder.

Trygghet

Kunskap ger trygghet men även det faktum att Visma är ett stabilt och solitt företag med lång tradition gör att du kan välja våra lösningar. Vi finns här i morgon också. Om du växer och dina behov förändras så har vi fortfarande lösningen för dig - vi växer med dig.

Teknologi

Vi är experter på att effektivisera verksamheter. Detta gör vi genom att leverera produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders vardag. Därför är fokus på teknologi viktigt för oss. Vårt mål är att alltid erbjuda de senaste teknologilösningarna - det tjänar våra kunder på.

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.