Medvind WFM - smart bemanningssystem online

Medvind WFM är ett komplett bemanningssystem som hjälper dig använda dina resurser så effektivt som möjligt. Lösningen passar de flesta branscher och kan integreras med dina andra system.  

KONTAKTA OSS

Medvind WFM optimerar dina resurser dygnet runt

Bemanningssystemet Medvind WFM ger dig tid över till en kopp kaffe. Medvind löser det svårlagda pusslet genom att digitalisera arbetstidsplaneringen och schemaläggningen. Det gör inte bara arbetet enklare utan innebär stora besparingar. Här kan du också enkelt följa upp och analysera för att ständigt optimera din resursplanering. 

All tid i ett system

Allt inom tidsprocessen görs i ett system: avvikelserapportering, frånvaro, övertid, passbyten, bemanning, schemaläggning och kom/gå-tid via stämpling. Då frånvaroregistrering sker i samma system syns det direkt och vikarier kan tillsättas snabbt.

Anpassas till din verksamhet

Bemanningsystemet Medvind WFM optimerar komplex bemanning för alla arbetstidsmodeller inom de flesta verksamheter som till exempel apotek, mediabolag, hotell, gruvor och kommuner. Du kan själv välja de funktioner som passar din verksamhets behov.

Integrationer i realtid

Utöver ditt lönesystem kommunicerar Medvind WFM med flera andra relaterade system som branschspecifika system för detaljplanering och produktionsplanering. Integrationerna sker i realtid eller med olika frekvens. 

NYHET! Optimalt schema med ett enda knapptryck

Medvind WFM AutoSchema revolutionerar schemaläggning

AutoSchema är en nyutvecklad modul som använder optimeringsteknologi och AI för att ta fram det optimala schemat.

Läs mer

Vad säger våra kunder?

Medvind + Agda PS lönesystem, en perfekt match för Norrköpings Tidningar

Lars Ljung, lönechef på NTM berättar hur arbetet blir enklare med lösningen i en organisation med komplexa kollektivavtal.

Medvind som molntjänst

Medvind som molntjänst är kostnadseffektivt, enkelt och tryggt. Det frigör dina resurser eftersom vi sköter allt det tekniska som drift, programuppdateringar och service.

 • Säker miljö som följer lagkrav och regler
 • Senaste programvaran
 • Schemalagda backup:er som ständigt kvalitetstestas

Läs mer

Vi erbjuder också systemförvaltning »

Medvind WFM är integrerat i våra HRM-system.

Agda PS HRM Suite

Företag < 1000 anställda

HR-plus HRM Suite

Företag > 1000 anställda

Personec P HRM Suite

Offentlig sektor

Funktioner i Medvind WFM 

Planering

 • Resursbehov: Utifrån verksamhetens behov visas arbetet som ska utföras och de resurser som krävs vid varje tillfälle.
 • Grundschema: Stöd för effektiv schemahantering.
 • Behovsstyrd arbetstid: Medarbetaren ger förslag på arbetstid. Resursbehovet utgör ramen för arbetstiden som den anställde kan se och förhålla sig till.

Bemanning

 • Realtidsoptimering: Faktiskt arbetstid kan jämföras mot resursbehovet för aktuell tidsperiod och även värderas i relation till regelverk kring dygns- och veckovila
 • Uppgifter: Stöd för att fastställa faktisk arbetstid och bemanna arbetsuppgifter och säkerställa kompetensbehov
 • Utrustning: Hjälper dig att planera verksamhetens kritiska utrustning och optimera utnyttjandet av dina resurser

Tid & avvikelser

 • Planeringsöversikter: Bemannings- och vakansöversikter i realtid.
 • Avvikelserapportering: Webbaserad självservice för medarbetare och chefer. All rapportering sammanställs i lönerapporten.
 • Tid (inkl stämpling) och projekt: Tidrapportering via självservice eller stämpling. All närvarotid kan kostnadsfördelas på projekt/uppgift/placering.

Vikarier

 • Ersättare: Publicera pass till självservice eller hantera kandidater
 • Vikariebeställning: Bemanningsfunktion med direktbokning av identifierad resurs
 • Kommunikation: Skicka SMS-förfrågningar till lämpliga kandidater och hantera svar direkt i systemet.

Utfall & uppföljning

 • Utfall: Löneutvärdering i realtid, se löneunderlag innan de bearbetats av lönesystemet
 • Automatisering: Hög nivå av automatisering vid utvärdering enligt avtal
 • Analys: Nyckeltal och uppföljning av all tid. Jämför utfall mot schemalagd grundtid eller bemanningsbehov. Analysera frånvaro och optimera bemanningen framåt.

Så gör du stora besparingar med rätt bemanningssystem

Läs artikeln  >>

Hör av dig till Jerker!

Funderar du på vad Medvind skulle kunna göra för din verksamhet? Jerker Wall kan allt om att lägga schema och bemanna, han berättar gärna mer om möjligheterna. Fyll i dina uppgifter, så kontaktar han dig.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke