Stora besparingar med rätt bemanningssystem

Personalen är din viktigaste resurs. Har du hört det förut? Till skillnad från många andra slitna uttryck är det faktiskt ingen klyscha. För vem eller vilka ska annars utveckla idéer, leverera kundnytta och producera dina varor?

Här berättar Magnus Rådbo, ansvarig för affärsområdet WFM (Workforce Management) på Visma Enterprise, hur ett smart bemanningssystem hjälper dig att upprätthålla en produktiv arbetskraft och ger dig besparingar på miljontals kronor.

– Vi jobbar i en föränderlig värld, där behovet att ständigt vara right sized har ökat. För att lösa verksamhetens behov måste rätt kompetens finnas på plats vid rätt tidpunkt, säger Magnus Rådbo, ansvarig för affärsområdet WFM på Visma Enterprise.

Planering av arbetstider och uppgifter utifrån verksamhetens behov samt möjlighet att till exempel få fram ersättare effektivt bidrar till att skapa en bra arbetssituation. Det i sig är en viktig konkurrensfaktor som ökar dina chanser att attrahera och behålla personal.

– Ryktet om vad du erbjuder för arbetsförhållanden sprider sig snabbt, säger Magnus Rådbo.

Förutom nöjdare medarbetare ger en digitalisering av WFM-processen korrekta löneutbetalningar och genererar besparingar.

– Ur ett optimeringsperspektiv uppnår du verkligt stor nytta av att undvika över-, under- och felbemanning. Det ökar också kvaliteten.

Magnus Rådbo beskriver ROI (return on investment) genom att ta ett företag med 1000 anställda utan digitalt WFM-stöd som exempel.

– Lågt räknat kan införandet av en WFM-lösning ge en besparing på en procent. Det motsvarar 17 000 timmar på ett år, eller drygt 4 miljoner med en medellön på 30 000 kronor.

Välj en integrerad lösning

För att få ut mesta möjliga av investeringen bör lösningen vara integrerad med övrig infrastruktur, som HR- och lönesystemet.

– Vårt WFM-system Medvind har redan befintliga integrationer till alla Vismas HRM-lösningar, men här sker nu ytterligare en successiv utveckling mot integrationer i realtid.

– Det finns ett stort värde i att vi funktionellt länkar ihop våra system och erbjuder ett enhetligt gränssnitt, säger Magnus Rådbo.

Läs mer om Medvind WFM