Avtalshantering som skapar ordning och reda minskar administration

Ordning och reda med avtalshantering

Samla alla leverantörsavtal i en molnbaserad lösning.

Större avtalstrohet med ökad transparens

Med avtalshantering från Visma blir det enkelt att förvalta dina leverantörsavtal och sprida information om leverantörer och avtal inom hela organisationen. Visma avtalshantering ger en god överblick över ansvariga handläggare, avtalstider och leverantörer. Allt är sökbart och tillgängligt när som helst i molntjänsten. När avtalet är förhandlat och klart kan du enkelt publicera i en publik och sökbar avtalskatalog med åtkomst för alla anställda.

Ta kontrollen med tydlig översikt med avtalshantering från Visma
Översikt

Säkerställ överblick och struktur för alla verksamhetens avtal.

Bli effektiv med bra rapporter med avtalshantering från Visma
Kontroll

Förstå hur avtal hanteras, hur många som finns och vem som är ansvarig.

Minska administration med avtalshantering från Visma
Spara tid

Minska administration med samma avtalsdata i flera lösningar. 

Enkelt och tillgängligt med avtalshantering från Visma
Tillgängligt

Molntjänst med hög tillgänglighet och driftsäkerhet.

 


Standardiserade API:er för flexibla integrationer

Visma erbjuder etablerade integrationer (API) som möjliggör import och export mot avtalskatalogen. För dessa etablerade integrationsytor kan ni själva skapa kopplingen vidare till andra system. Många kunder väljer att tex. hämta avtalsdata för att använda i externa lösningar såsom inköpslösningar, arkivlösningar eller business intelligence system.

 

Minska kostsam administration

Informationen från avtalskatalogen kan också användas av andra lösningar i Visma Source-to-Pay inköpsplattform. Genom att nyttja flera delar av den digitala plattformen för inköpsprocessen kan du nyttja avtals- och leverantörsinformation i andra lösningar utan kostsamma integrationer.

 

Använd samma avtalsdata i flera lösningar och minska kostsam administration

 

 

Inspireras av våra kunder

Vi levererar molntjänster för komplett stöd genom hela inköpsprocessen till tusentals organisationer och företag.

 

Vismas erbjudande till inköpande organisationer täcker in hela värdekedjan från behov till betalning
Vismas erbjudande till inköpande organisationer täcker in hela värdekedjan från behov till betalning


Upptäck avtalshantering

Gör vardagen enklare med Visma avtalshantering.

Få överblick om skatter och skulder med avtalshantering från Visma
Få överblick om skatter och skulder
Hämta information om skatter och skulder per leverantör automatiskt.

Hämta kreditinformation med avtalshantering från Visma
Hämta kreditinformation
Hämta information om riskklassning och kreditvärdighet automatiskt.

Signera avtal helt digitalt med avtalshantering från Visma
Signera avtal helt digitalt
Digital signering av handlingar och avtal. 

Visualisera avtal i ett beställningssystem med avtalshantering från Visma
Visualisera avtal i ett beställningssystem
Spegla löpande aktuella avtal till e-handelsplattformar eller beställningssystem.
Koppla avtal mot Business Intelligence med avtalshantering från Visma
Koppla avtal mot Business Intelligence
Spegla löpande uppgifter om avtal och leverantörer till externa analysverktyg.

Hämta information från företagsregister med avtalshantering från Visma
Hämta information från företagsregister
Hämta registeruppgifter om bolag, som namn och organisationsnummer.
 
Automatisk inloggning med avtalshantering från Visma
Automatisk inloggning
Single Sign On och användarsynkronisering.

Arkivera säkert med avtalshantering från Visma
Arkivera säkert
Automatiskt överföringar av handlingar till elektroniska arkiv.
Export till spendalysverktyg med avtalshantering från Visma
Export till spendalysverktyg
Spegla löpande uppgifter om avtal och leverantörer för analys avtalstrohet och spend.

Visualisera avtal för verksamheten med avtalshantering från Visma
Visualisera avtal för verksamheten
Exponera vyer eller funktionalitet från systemet på intranätet.
 
Visualisera avtal extern på hemsidan med avtalshantering från Visma
Visualisera avtal extern på hemsidan
Exponera vyer eller funktionalitet till externa hemsidor.

Integrera mot andra verksamhetssystem med avtalshantering från Visma
Integrera mot andra verksamhetssystem
Integrera systemet med egna verksamhetssystem.
Kontakta oss

0771-589 300

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.