Från och med December 2017 kommer underhåll och support av upphandlingsverktyget Avantra att upphöra. Samtliga kunder kommer att erbjudas möjligheten att fortsätta använda Vismas marknadsledande upphandlingsverktyg Visma TendSign. TendSign används idag av nästan 1000 organisationer i Norden och stöttar hela upphandlings- och avtalsprocessen.

Läs mer om Visma TendSign