Visma Avantra

Visma Avantra ge stora inköpsavdelningar ett IT-stöd för inköp och avtalshantering. Stödet har många olika processer och verktyg och kommunicerar elektroniskt med leverantörer och anbudsgivare.

Marknadsledande IT-stöd för strategiskt inköp och avtalshantering

Inköpsavdelningar som ansvarar för att företaget har rätt leverantörer och villkor gör stora effektiviseringar genom att ha ett verksamhetssystem anpassat för sina processer. Genom att de köper in för stora belopp och tecknar avtal som påverkar företaget under lång tid är detta extra viktigt.

Ett unikt verksamhetssystem för strategiskt inköp

Visma Purchasing AB har utvecklat Visma Avantra för att ge stora inköpsavdelningar ett IT-stöd för inköp och avtalshantering. Stödet har många olika processer och verktyg och kommunicerar elektroniskt med leverantörer och anbudsgivare. Genom att det är enkelt och kan skalas upp efter omfattning och behov är det ett av de populäraste systemen för stora inköpsavdelningar

Ett komplett system för upphandling och avtalshantering

Visma Avantra gör att du kan utveckla och förvalta dina avtal på ett ordnat och effektivt sätt. Avtalen kan klassificeras fritt, lagras och exporteras till andra system. Bevakning sker automatiskt med påminnelser och i varningslistor.

Avtal kan visas i avtalskatalog så att behöriga anställda lätt kan se vad som gäller. Varje avtalsområde kan ha sin egen uppsättning av datafält. Detta möjliggör anpassad uppföljning, bevakning och samverkan med andra system. Systemet kan byggas ut med en upphandlingsmodul som ger dig ett smart flöde vid konkurrensutsättning.

Visma Avantra Avtalshantering

 Visma Avantra ger ett bra och lättanvänt IT-stöd för avtalshantering. Stödet ger er påminnelser om viktiga deadlines, gör det enkelt att sprida avtalsinformation till alla som behöver den, innehåller stöd för att hantera synpunkter på avtal och har mycket bra sökfunktioner. Genom att det är enkelt och kan skalas upp efter omfattning och behov är det ett av de populäraste systemen på marknaden.

Visma Avantra med Google Maps

Med Visma Avantra kan du se i din avtalskatalog vilka leverantörer om finns närmast platsen för leverans och behov.

Var finns närmaste avtalade elektriker?

Hjälper dina medarbetare att hitta den lämpligaste avtalsleverantören givet en angiven ort.

  • Välj ort och radie i km
  • Ange ett eller flera valfria sökvillkor
  • Kartbild med de leverantörer som uppfyller sökvillkoret för en given radie visas.
  • Förklarande tabell visas

Så här kan det se ut i skarp drift

Steg 1: Ange ditt sökvillkor

Steg 2: Träffbilden visas på kartan och i en tabell

icon

Upphandlingen

Producera ditt förfrågningsunderlag från färdiga mallar. Planera och lägg in en sista anbudsdag. Publicera ditt underlag öppet eller efter en sändlista. Anbudsgivarna svarar och anbuden kommer automatiskt till dig. Utvärdera och välj din nya leverantör.

icon

Avtalet

Producera ditt avtal genom att dra in dina dokument eller använd färdiga mallar. Planera avtalet och bestäm hur bevakning och uppföljning ska ske. Publicera avtalet till avtalskatalogen. Låt verksamheten lämna synpunkter på avtalen så att dessa förbättras.

icon

Enkla smarta verktyg

Systemet hanterar upphandlingar, avtal, leverantörer och prislistor. Det har en stor flexibilitet och är mycket lättanvänt. Visma Avantra har en komplett leverantörs- och avtalshantering. Upphandling kan ske med frågeformulär, e-anbud, omvända auktioner och andra effektiva verktyg.

Kontakta oss
avantra image