Våra experter i Almedalen 

En del av vårt engagemang under almedalsveckan går ut på att medverka i paneldebatter och seminarium. Söker du deltagare med kunskap om digitalisering eller något av de många andra områden som vi har koll på? Kontakta våra experter!

Till vår Almedalssida


Sofia Gerstenfeld

VD, Visma Enterprise AB

Sofia listades bland de hetaste namnen i Almedalen av tidningen Expressen förra året. Sedan dess har hon även tagit plats i styrelsen för IT- och telekomföretagen samt HelloWorld!, en ideell förening med syfte att främja intresset för digitalt skapande bland unga.

Sofia Gerstenfeld är starkt engagerad i debatten kring privat och offentlig sektors utmaningar i framtidens digitala samhälle. I rollen som vd och styrelseledamot arbetar hon dagligen med frågor som rör digitalisering utifrån olika infallsvinklar. Sofia Gerstenfeld är utbildad civilekonom och har ett förflutet inom HR, varför hon brinner extra mycket för områden som kompetensutveckling och livslångt lärande, framtida ledarskap och jämställdhet på den digitala arenan.

Kontakta mig! 
Email: sofia.gerstenfeld@visma.com
Tel: 010-1411501 

Marie Ceder

VD, Visma Commerce

Marie Ceder är engagerad i debatten kring ett sunt upphandlingsklimat i Sverige och hur digitalisering kan möjliggöra bättre och enklare affärer mellan köpare och säljare. I egenskap av VD för Visma Commerce AB - Nordens största inköps- och anbudsleverantör arbetar hon dagligen med frågor som rör automatisering och effektivisering av offentlig och privat verksamhet. Marie är utbildad jurist och har ett förflutet som inköpskonsult och som bolagsjurist inom IT-branschen och brinner för jämställdhet och framtida ledarskap.

Jag diskuterar gärna Upphandling, Digitalisering, effektivisering av offentlig- och privat verksamhet

Kontakta mig på 070 261 33 41 eller marie.ceder@visma.com

Carola Lissel

VD, Visma Software

Kan nordiska bolag öka sin konkurrenskraft globalt via digital teknik, AI etc? Eller kommer bristen på tillgängliga kompetenser att hålla oss tillbaka?  Inom ekonomi och adminstration finns mycket kostnad att spara - men hur ändrar vi våra beteenden. Vad krävs av en ledning eller styrelse för att föra verksamheten in i framtiden?. Vilka lyckas och varför? Carola brinner för smarta och förenklande lösningar, utmana systemen/rutinerna och, ställ krav på politiker och sluta manualisera saker utan orsak! Visma Software AB levererar smarta och kompetenta affärssystem till medelstora bolag  - verksamheter som kan vara på väg att bli de nya "loken" i den svenska ekonomin!

Kontakta mig på 0704-266116 eller maila carola.lissel@visma.com

Pär Johansson

Affärsutvecklare/talesperson digitaliseringsfrågor

Vid sidan om ny teknik, handlar en effektiv digitaliseringsprocess om tillämpning och organisation. Eller om hur vi organiserar oss när vi tillämpar den nya tekniken. Men samma processer som drev industrialiseringen av Sverige och elektrifieringen av Europa, driver också det effektiva digitala omställningsarbetet i vår tid – oavsett om “vi” är en privatperson, ett företag eller en myndighet. Några slutsatser från historiska teknikskiften, kan därför vara din bästa investering. Innan du investerar. I exempelvis mjukvara.

Pär Johansson är digitaliseringsexpert på Visma i Sverige. I sin expertroll kan han bidra med reflektioner kring och inspel på digitaliseringen av organisationer och samhället, kopplat till befolkningen.

Jag pratar gärna med dig om Vismas rapport Det digitala samhället, Digital transformation, Digitala inköp

Du når mig på par.u.johansson@visma.com eller på telefon 076 133 78 37


Henning Levén

Business area director - HRM

Vad gör HR år 2028? Ny teknik, bristande kompetens och det faktum att organisatoriska framgångar i allt högre grad står och faller med medarbetarnas engagemang är tre faktorer som ställer nya krav på personalfunktionen.

Henning Levén har lång erfarenhet av att utveckla HR- och löneprocesser och drivs av utmaningen att förbättra och leda en effektiv organisation. I sin nuvarande roll som business area director på Visma Enterprise - Sveriges ledande leverantör av HRM-lösningar - verkar han för att effektivisera arbetet med HR och lön inom såväl privat som offentlig sektor. Det har gett honom en tydlig uppfattning om åt vilket håll HR bör gå framöver. Med stöd av modern IT blir det en komfortabel och spännande resa.

Jag diskuterar gärna: HR år 2028, trender inom administrativa system och värdet i att aldrig underskatta en god laganda

Kontakta mig:
E-post: henning.leven@visma.com
Tel: 010-1411517

Lars Borglund

Customer Excellence & Portfolio Director

Hur långt har vi egentligen kommit med digitaliseringen, och vilka lösningar kan erbjudas idag? Vad arbetar Vismas utvecklingsavdelningar med och vilket stöd kan vi förvänta oss de kommande åren. Lars har ett förflutet som utvecklingschef för affärssystem och arbetar idag med kravställningen av morgondagens lösningar.

Jag pratar gärna om Digitalisering & praktisk tillämpning av teknik,

Du kan nå mig på 0701 806509 eller lars.borglund@visma.com

Erika Berggren

Säljchef

1968 föddes Kommundata och i juni detta år firar Visma Consulting 50 år. Kommundatas organisationsnummer har följt med bolagets affärsidé i namnändringar och uppköp och betyder idag liksom tidigare, att vi finns här för att tillsammans med offentlig sektor, utveckla lösningar i världsklass. Erika har funnits med i företaget i olika roller sedan 1991 och jobbar idag som säljchef.

Erika pratar gärna om hur Du bör tänka vid införande av ett e-arkiv eller vid publicering av allmänna handlingar på nätet. Dataskyddsförordningen och säker inloggning och digital signering är ytterligare intressanta ämnen att tala med Erika om.

Jag pratar gärna om Dokument- och ärendehantering och E-arkiv, Säker inloggning och Digital signering, Dataskyddsförordningen

Kontakta mig på erika.berggren@visma.com eller 070-588 66 24

Peter Hedberg

Manager Customer Success

Sveriges kommuner står inför en rad utmaningar, inte minst på digitaliserings- och bemanningsområdet. Kris föder kreativitet, som exempelvis när Härjedalens kommun i år försökte rekrytera turister i skidbacken.

Peter Hedberg var verksamhetschef för HR & Lön i Kungsbacka kommun under flera år och är väl insatt i de problem som kommunerna brottas med. Idag jobbar Peter fortfarande mot samma mål, nu genom att driva det viktiga arbetet med customer success på Visma Enterprise - Sveriges ledande leverantör av HRM och WFM-lösningar. Peter känner många enkla knep som underlättar utmaningarna för kommunerna. Han ifrågasätter också att värdefulla resurser läggs på administration, när digital teknik idag gör arbetet enklare, billigare och bättre.

Jag diskuterar gärna: HR & bemanning av offentliga verksamheter, värdet av ett starkt arbetsgivarvarumärke, morgondagens kommunala verksamheter och hur bristen på kompetens är ett växande problem för Sveriges kommuner

Kontakta mig: 
Email: peter.hedberg@visma.com 
Tel: 010-1412632

Boo Gunnarson

Företagarexpert

Möt Vismas egen företagarexpert. Få har bättre koll på småföretagens vardag, utmaningar och hur man kan lyckas som entreprenör än Boo Gunnarson.

Läs mer om Boo här

Mina faroritämnen är: Vilkor och förutsättningar för Sveriges småföretag, nyföretagande, digitalisering och vardagen som småföretagare.

Slå en signal eller skicka ett mail till 070-8727232 eller boo.gunnarson@visma.com 

Niclas Nässlander

Marknadschef

Niclas och Visma Software vill att svenska företag och organisationer ska arbeta effektivare med sina resurser. Det handlar till stor del om att digitalisera ekonomiska rutiner som normalt görs manuellt. Hur långt svenska företag har kommit i att digitalisera dessa processer presenteras i den årliga rapporten Vismas Digitaliseringsindex.

Jag pratar gärna om Vismas rappport "Vismas Digitaliseringsindex 2018" som släpps i samband med Almedalsveckan.

Ring mig på 072 561 2769 eller maila till niclas.nasslander@visma.com

Elinor Sjögren

Head of Marketing and Communication

Att göra undersökningar om sina kunders eller potentiella kunders beteenden är ett lika enkelt som smart sätt att skapa nyheter om eller kopplat till din och ditt bolags verksamhet. Och många gånger behöver man inte ens göra sina egna undersökningar, för om undersökningar som tangerar ditt område publiceras kan du haka på dem som expert.

Elinor Sjögren är marknadsansvarig på Visma Collectors. I sin roll kan hon bidra med hur man använder extern statistik för att bygga egna case och positionera sig som expert inom området.

Mina favoritämnen är Inkasso och fakturering

Du når mig på elinor.sjogren@visma.com  eller 0730528533

Anders Lindén

Head of Sales - Bid Manager

I ett samhälle där klyftorna har ökat mellan de som har det allra bäst och de som har det ekonomiskt tuffare måste de offentliga verksamheterna balansera mellan medmänsklighet och likabehandlingsprincipen. Hur påverkar det kravhanteringen, går det att göra på olika sätt? Som Sveriges största aktör inom fordringshantering av offentliga medel vet vi hur vi kan uppnå bästa resultat med minst negativ påverkan för den betalningsansvariga.

Anders Lindén har över 25 års erfarenhet inom försäljning av faktura-, påminnelse- och inkassotjänster mot offentlig- och privat verksamhet. En bred kompetens inom kreditgivning, finansiering och betallösningar gör Anders till ett utmärkt bollplank för alla frågeställningar kring hur ni ska säkerställa era betalningar.

Med mig kan du diskutera Inkasso och fakturering, Factoring och så är jag specialist inom offentlig sektor, Energiinkasso och Bostadsinkasso

Kontakta mig på anders.linden@visma.com eller 0733 74 39 88

Pontus Attefors

Cloud Sales Manager

Teknikskiften kommer alltid. När skall man kliva på? Vilka förändringar kommer eller skapas med nya tekniska förutsättningar. Fastpris vs löpande? PROPS vs Agil leverans? Vem vågar förändras "först" med de nya förutsättningarna? Det senaste skiftet (leverans i molnet) innebär fler förändringar på fler plan än tidigare. Hur gör man det det till affärsmöjligheter istället för problem? Pontus drivs av att utmana gamla arbetssätt och affärsmodeller inom ERP.

Jag pratar gärna om Framtidens ekonomiavdelning.

Kontakta mig:
Email: pontus.atterfors@visma.com
Tel: 070 6366080

Magnus Rådbo

Business area director - WFM

Är det en utopi att tänka sig ett framtidsscenario där tekniken löser bemanningskriser, får sjukskrivningstalen att sjunka och medarbetarna att fyllas av motivation?

Magnus Rådbo, business area director på Visma Enterprise - Sveriges ledande leverantör av Workforce Management-lösningar, har en smittande positiv syn på teknikens möjligheter och har många praktiska exempel på hur tekniken kan lösa stora utmaningar för svenska verksamheter. Enligt Magnus är svaret på den inledande frågan ett givet ‘nej’. “Tekniken finns redan här. Nu gäller det att använda den på rätt sätt och att vi tar den till oss.” 

Jag diskuterar gärna: kvalitet och effektivitet genom Workforce Management och nästa generations användarupplevelse

Kontakta mig:
Email: magnus.radbo@visma.com
Tel: 08-55578725

Per Asplund

Content Manager

Vad skiljer effektiv B2B-kommunikation från den som inte övertygar kunderna? Gäller helt andra spelregler när beslut ska fattas i ett företag kontra de du fattar som privatkonsument – eller är det till syvende och sist “människor som tar besluten” i båda fallen?

Per Asplund är Content Manager på Visma Advantage. Utöver att producera engagerande material kopplat till företagsinköp driver han även arbetet med Affärsbarometern – Visma Advantages stora undersökning som två gånger per år tar tempen på småföretagarsverige.

Medan contentbiten ger en förståelse för vad som driver företagare till köpbeslut i det korta perspektivet ger arbetet med Affärsbarometern en inblick i vad som är viktigt för småföretagare och samhället i det långa loppet.

Jag diskuterar gärna: B2B Content Marketing samt framtidsutsikter för små och medelstora bolag.

Kontakta mig: per.asplund@visma.com eller 0702307066

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.