Projektredovisning och finansiell redovisning

Funktioner i Visma PX

En inmatning, en gång, på ett ställe

Utvecklat för projektintensiva företag som fakturerar sin tid kombinerar Visma PX projektredovisning och finansiell redovisning. Lösningen bygger på ett givet flöde vilket gör det kostnadseffektivt och minskar risken för felmarginaler.  

 • Branchspecifika rapporter och nyckeltal på alla nivåer
 • Projektredovisning och ekonomisk redovisning i samma system
 • Effektiviserad budgethantering – snabbt och enkelt
 • Systemstöd för uppföljning och efterlönsamhetsanalys
 • Registrering av tid, resor och utlägg direkt i webbgränssnittet
 • Se beläggningsgrad i projektet och hitta tillgängliga konsulter
 • Mångsidig verksamhets- och uppdragsuppföljning
 • Skapa fakturaunderlag och fakturera elektroniskt
 • Behörighetsstyrning i gränssnittet efter olika roller
 • Hantering av kund- och leverantörsreskontra

Enkel hantering av avancerad prissättning

Behöver ni vidarefakturera leverantörsfakturor från underleverantörer med påslag? Har ni samtidigt krav från kunden på samlingsfakturor? Inga problem. Med de flexibla regelverken i Visma PX går rätt faktura ut med rätt priser och påslag – i rätt form, på rätt tidpunkt.

Gör det möjligt att spåra alla intäkter och kostnader för tid, resor och utlägg ner på detaljnivå, både ur projekt- och finansiellt perspektiv. Detaljerna för hur systemet ska hantera prissättning sätts upp utifrån era behov och genereras automatiskt när åtgärder görs i projektet.

Visma PX har ett avancerat prissättningssystem för komplexa projekt och hanterar

 • Standardprislistor mot kund
 • Extern prissättning på olika nivåer
 • Kostnadsprislistor för hantering av underkonsulter
 • Intern prissättning för arbete mellan avdelningar