Projektredovisning och finansiell redovisning

Funktioner i Visma PX

En inmatning, en gång, på ett ställe

Utvecklat för projektintensiva företag som fakturerar sin tid kombinerar Visma PX projektredovisning och finansiell redovisning. Lösningen bygger på ett givet flöde vilket gör det kostnadseffektivt och minskar risken för felmarginaler.  

 • Branchspecifika rapporter och nyckeltal på alla nivåer
 • Projektredovisning och ekonomisk redovisning i samma system
 • Effektiviserad budgethantering – snabbt och enkelt
 • Systemstöd för uppföljning och efterlönsamhetsanalys
 • Registrering av tid, resor och utlägg direkt i webbgränssnittet
 • Se beläggningsgrad i projektet och hitta tillgängliga konsulter
 • Mångsidig verksamhets- och uppdragsuppföljning
 • Skapa fakturaunderlag och fakturera elektroniskt
 • Behörighetsstyrning i gränssnittet efter olika roller
 • Hantering av kund- och leverantörsreskontra

Beslutsstöd och projektuppföljning

Styrning hela vägen

Få full kontroll över projektets alla delar och hantera budgetering, beläggning, rapportering och fakturering. Med anpassade rapporter når rätt information rätt roll i projektet. Smidigt i en tydlig helhet.

Nyckelfunktioner

 • Budget
 • Prognos
 • Tid, rese- och utläggshantering
 • Resursplanering, beläggning och debiteringsgrad
 • Anpassade rapporter efter roll
 • Grafiskt rapportverktyg
 • Avancerad prissättning

Beslutsstöd och projektuppföljning

Skicka och ta emot fakturor elektroniskt

Elektronisk fakturahantering

Spara tid och miljö

Dags att minska det administrativa arbetet? Skicka och ta emot fakturor elektroniskt och hantera dem i ett automatiserat arbetsflöde. Med vår integrerade lösning sparar ni pengar, tid och reducerar miljöpåverkan, och kan prissätta vidarefakturerbara kostnader på projektet redan vid konteringssteget.

Alla fakturor kan bli kontrollerade, attesterade och betalda i tid samtidigt som säkerheten ökar genom inbyggda kontroller. 

Nyckelfunktioner

 • Inskanning av leverantörsfakturor
 • Fakturaadministration
 • Integration med uppdragsredovisning för kundfakturering

Läs mer elektronisk fakturahantering

Nyfiken på Visma PX?

Anmäl dig på ett kostnadsfritt webbinar där vi visar hur ni kan effektivisera er projekthantering i ett helintegrerat affärssystem för konsultbolag. 

Vi går igenom:

 • Tid, rese- och utläggsredovisning
 • Bemanning, plan och prognoser
 • Projektuppföljning
 • Resultatenhetsuppföljning utifrån kund, anställd eller hierarkier

Visma PX med uppföljning och analys
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Enkel hantering av avancerad prissättning

Behöver ni vidarefakturera leverantörsfakturor från underleverantörer med påslag? Har ni samtidigt krav från kunden på samlingsfakturor? Inga problem. Med de flexibla regelverken i Visma PX går rätt faktura ut med rätt priser och påslag – i rätt form, på rätt tidpunkt.

Gör det möjligt att spåra alla intäkter och kostnader för tid, resor och utlägg ner på detaljnivå, både ur projekt- och finansiellt perspektiv. Detaljerna för hur systemet ska hantera prissättning sätts upp utifrån era behov och genereras automatiskt när åtgärder görs i projektet.

Visma PX har ett avancerat prissättningssystem för komplexa projekt och hanterar

 • Standardprislistor mot kund
 • Extern prissättning på olika nivåer
 • Kostnadsprislistor för hantering av underkonsulter
 • Intern prissättning för arbete mellan avdelningar

Uppdragsredovisning och finansiell redovisning i ett

Ett komplett system för er verksamhet

Visma PX möjliggör löpande och komplett uppföljning. Så kan ni agera proaktivt på avvikelser och korrigera pågående projekt. Med den täta integrationen mellan ekonomi- och projektredovisning kan ni samla alla nödvändiga uppgifter i en och samma lösning. 

Nyckelfunktioner

 • Uppdragsuppföljning med efterkalkyl
 • Verksamhetsuppföljning
 • Vidarefakturerbara leverantörsfakturor på projekt
 • Fakturering (inkl. e-fakturering)
 • Redovisning
 • Reskontra (inkl. kravhantering)
 • Elektronisk leverantörsfakturahantering

Kontaka oss

Vill du komma i direkt kontakt med oss?
Ring detta nummer
010 - 14 12 888

Vill du veta hur Visma PX kan effektivisera just er verksamhet?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig:

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.